Spotkanie reporterów

W spotkaniu uczestniczyli Reporterzy Społeczni – Felicja Waltoś, Marianna Jaje, Grażyna Żabińska-Olszańska, Władysław Kluczewski oraz członkowie Fundacji Aktywny Senior Tomasz Kapłon, Jerzy Lech, Marek Ferenc, a także Barbara Marek i Joanna Jaszczyk, studentki Uniwersytetu Ekonomicznego.

Spotkanie to było pierwszym testem ankiety, przygotowanej przez zespół projektowy Laboratorium Popowice. Ankieta, pytania, czas jej wypełniania, opinie dotyczące poszczególnych punktów – te kwestie były poruszane w czasie spotkania. Wypełnienie ankiety przez Reporterów Społecznych, dało orientację co do treści pytań, czasu wypełniania i zrozumienia poszczególnych pytań. Dyskutowane były także kwestie dotyczące wkładki do kolejnego numeru Naszych Popowic.

Następnie Anna Miśniakiewicz z zespołu projektowego ProPoLab omówiła drogę do miejsca spotkań, posługując się dwiema planszami, opracowanymi podczas warsztatów Design Thinking. Później w dwóch grupach na tychże planszach, została omówiona została ścieżka użytkownika – wejście w centrum osiedla. Na planszach były przedstawione fazy – przed, w trakcie i po oraz działania z tym fazami związane. Uczestnicy spotkania wypełnili te plansze swoimi uwagami, spostrzeżeniami.

Zadanie miało na celu opracowanie szczegółowej wizji miejsca, w którym mogliby spotykać się sąsiedzi. Każdy detal jest ważny, aby przygotować koncepcję odpowiadającą na potrzeby przyszłych użytkowników. Opinia mieszkańców jest dla nas najważniejsza, dlatego też serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych warsztatach, które odbędą się 1 marca (piątek) w godzinach 10:00-13:00 w Osiedlowym Klubie Tęcza (ul.Starograniczna 32).

Ścieżki do miejsca spotkań:

Ścieżka użytkownika A
Ścieżka użytkownika B

Spotkanie Reporterów Społecznych

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *