Spotkanie „Otwarte Popowice”, zorganizowano 28 września 2018 w ramach inauguracji działań Laboratorium Popowice.

Wydarzenie to było pierwszym z planowanej serii spotkań i warsztatów z mieszkańcami Popowic w ramach Laboratorium Popowice. Po pierwsze służyło inauguracji działań projektowych na osiedlu, po drugie miało przyczynić się do poznania i zrozumienia potrzeb seniorów oraz ich możliwości zaangażowania w działania ProPoLab oraz po trzecie, wyłonić lokalnych liderów.

Schemat działania ProPoLab

Spotkanie odbyło się w formule Open Space (z ang. otwarta przestrzeń). Ta amerykańska metoda została wybrana ze względu na swobodny charakter i decyzyjność, jaką daje jej uczestnikom. Zależało nam na dotarciu do możliwie jak największej grupy osób, którym nie jest obojętne osiedle, na którym żyją i chcą uczestniczyć w procesie jego rozwoju.

Wierzymy, że warto rozmawiać i dyskutować o otaczających problemach, aby wspólnie wypracować rozwiązania. Forma spotkania została dobrana tak, aby przybyli goście mogli swobodnie rozmawiać ze sobą o trapiących osiedle kwestiach. Spotkanie w swojej formule miało być OTWARTE dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla podmiotów społeczno-gospodarczych, które mają realny wpływ na zmiany. Włączenie interesariuszy do dyskusji z mieszkańcami, jest naszym zdaniem niezbędne do wspólnego tworzenia rozwiązań skrojonych na miarę mieszkańców.

Zgodnie z otwartą formułą spotkania, każdy z uczestników mógł zgłosić dowolny temat do dyskusji w mniejszej grupie i zaprosić do rozmowy pozostałych uczestników. Zaraz po otwarciu przestrzeni, zainteresowani zaczęli zgłaszać, konkretne, ważne dla nich tematy, dotyczące m.in. warunków życia, stosunków sąsiedzkich, a także wypoczynku i kulturalnej rozrywki. Każdy zgłoszony temat, został zapisany na odpowiedniej karcie. Osoba zgłaszająca dany temat mogła sama, na specjalnie przygotowanej do tego celu ścianie, wybierała porę i miejsce na dalszą dyskusję w interesującym ją obszarze. W ten sposób uczestnicy Spotkania samodzielnie stworzyli jego agendę, która służyła im jako spis poruszanych tematów i treści, dostępny przez cały czas.

Uczestnicy spotkania sami podzielili się na mniejsze grupy, odpowiadające powyższym obszarom tematycznym, w których dyskutowano np. o zagospodarowaniu przestrzeni międzyblokowych, o integracji międzypokoleniowej, o większym wykorzystaniu budynków szkół, o tworzeniu wspólnoty, o sporcie na osiedlu. Warto dodać, że w trakcie spotkania uczestnicy sami wybierali, w jakich obszarach chcą wziąć udział i na jakie tematy chcą rozmawiać.

Rezultatem spotkań tematycznych w mniejszych grupach jest zestaw notatek, sporządzonych przez uczestników.

Podsumowanie Spotkania przybrało formę wypowiedzi każdego z obecnych. Mogli oni opowiedzieć w kilku zdaniach o swoich oczekiwaniach co do spotkania, o wypracowanych na nim wnioskach oraz o wrażeniach i odczuciach po spotkaniu. Wszyscy obecni przysłuchiwali się sobie nawzajem z wielką uwagą.

PODSUMOWANIE SPOTKANIA „OTWARTE POPOWICE”
LICZBA UCZESTNIKÓW 70
LICZBA INTERESARIUSZY 16
ILOŚĆ PORUSZONYCH TEMATÓW 23
LICZBA WYPITYCH KUBKÓW KAWY 128

Rezultatem spotkań tematycznych w mniejszych grupach jest zestaw notatek, sporządzonych przez uczestników. Notatki zostaną publicznie udostępnione, zostaną przeanalizowane przez zespół badawczy z Uniwersytetu Wrocławskiego, który również wyciągnie wnioski do dalszych prac zespołu ProPoLab.

ZGŁOSZONE TEMATY
INFRASTRUKTURA / BEZPIECZEŃSTWO
 • Nasze najpiękniejsze Osiedle Popowice
 • Polana Popowicka: 1. Oświetlenie, 2. Nordic Walking
 • Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej dla polepszenia komfortu życia osób starszych głównie
 • Platformy dla wózków inwalidzkich i dziecięcych na parterach w budynkach przy Jeleniej (dziesięciopiętrowych)
 • Ławeczki w większej ilości
 • Bezpieczeństwo na osiedlu
 • Monument 17°00’00’’ południka na Polanie Popowickiej
 • Bezpieczeństwo szeroko rozumiane
 • „Hostling”
OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Ekologia na Popowicach
 • Dbanie o zieleń. Wycinka uschłych drzew. Wycinka jemioły
 • Zagospodarowanie ogólnej przestrzeni
 • Ograniczenie przycinania krzewów na trawnikach
UDZIAŁ W ŻYCIU SPOŁECZNYM/ROZWÓJ OSOBISTY/KULTURA
 • Tworzenie wspólnoty: integracja, współpraca, życzliwość
 • Sport i integracja
 • Szkoły powinny stać się ośrodkami aktywności społeczności lokalnej (popołudniami)
 • Integracja międzypokoleniowa – działania wspólne młodzieży i osób starszych
 • Komunikacja między mieszkańcami a Radą Osiedla
 • Budowa Domu Kultury
 • Stworzenie Domu Kultury w części budynku przychodni
ZABEZPIECZENIE SOCJALNE/OCHRONA ZDROWIA
 • Dom opieki dziennej dla seniorów + wolontariat
 • Cisza ratunkowa
 • Samotność

Oryginalne materiały stworzone przez uczestników spotkania „Otwarte Popowice”

Fotografie zapisków z flipchartów oraz skany dokumentacji – zobacz materiały

Relacja fotograficzna z wydarzenia

Relacja wideo, czyli krótki reportaż ze spotkania

Co mówili sami uczestnicy i jakie były ich reakcje?