Warsztaty Design Thinking, były kolejnym wydarzeniem – po Spotkaniu Otwarte Popowice i Warsztatach Commmunity Reporter – w ramach unijnego projektu Laboratorium Popowice.

Poprzednie etapy dały pogląd na problematyczne kwestie oraz potrzeby seniorów względem życia na osiedlu. Wyłoniono dwa tematy wymagające głębszego opracowania, są to zarazem najpilniejsze sprawy dotyczące mieszkańców – kwestia komunikacji i informacji na osiedlu oraz miejsce spotkań sąsiedzkich. Zdecydowano się na wybór problematyki dotyczącej komunikacji i informacji na dalsze opracowania warsztatowe.

Grupa lokalnych liderów senioralnych wzięła udział w serii 5 warsztatów Design Thinking, spotkania odbywały się w tygodniowych odstępach w Klubie Osiedlowym „Tęcza” na Popowicach w każdym uczestniczyło od 8 do 15 osób. Podczas pierwszego spotkania zdefiniowano dokładnie problem, jako- brak komunikacji i integracji międzyludzkiej na osiedlu. Doprecyzowano tę kwestię, wyznaczając najważniejsze i mniej istotne działania, mające dążyć do osiągnięcia zamierzonego celu. Uczestnicy stworzyli zbiór osób i instytucji, które ich zdaniem powinny włączyć się w proces tworzenia rozwiązania ich problemu. Sformułowane zostały cele Laboratorium Popowice – system komunikacji sąsiedzkiej oraz większa aktywizacja międzysąsiedzka. Istotnym była również – głośno wyrażona – świadomość ryzyka, jakie towarzyszy projektowi. Są to m.in. bierność ludzi i instytucji, niezrozumienie i zniechęcenie czy obawa przed oceną społeczeństwa.

Najważniejsze i mniej istotne działania

NAJWAŻNIEJSZE MNIEJ ISTOTNE
Oddolny
sąsiedzki
system
komunikacji.
Stworzenie
systemu
informacji.
Sprawić,
aby ludzi
wyszli z
domu.
Sprawić,
aby ludzie
zostali
zauważeni.
Możliwość
dzielenia się
swoimi
doświadcze
niami.
Poszerzanie
świadomości.
Otwarcie
ludzi na inne
osoby.
Przełamanie
strachu
przed
kontaktem.

Cele projektu

Kolejnym etapem warsztatów było wymyślanie rozwiązań za pomocą metod kreatywnych. Udało się wypracować 108 pomysłów i 74 skojarzenia. Jako rozwiązanie problemu z komunikacją międzyludzką, wskazywano pomysły na integrację mieszkańców, czy też nawiązanie kontaktów z najbliższymi sąsiadami. Rolę informacyjną, lokalnie mogą pełnić tradycyjne środki przekazu, jak słupy ogłoszeniowe, tablice informacyjne czy gazety.

Seniorzy przychylni są również nowoczesnym rozwiązaniom jak strona internetowa, aplikacja, multimedialne tablice ogłoszeń czy powiadomienia SMS-owe. Znacząca część propozycji seniorów na poprawę przepływu informacji wiązała się ze spotkaniami towarzyskimi. Na poparcie tych pomysłów uczestnicy warsztatów przytaczali sytuację z początków istnienia osiedla (lata 70./80. XX wieku), kiedy to nikt nie posiadał Internetu, telefony były rzadkością, również brakowało lokalnego domu kultury, a jednak wszyscy na osiedlu się znali i nie mieli problemów z brakiem informacji.

Mając na uwadze poruszaną problematykę – komunikacji na osiedlu – uczestnicy zdecydowanie wskazali jako najlepsze rozwiązanie stworzenie miejsca do sąsiedzkich spotkań. Następnie pomysł na miejsce spotkań został rozwinięty i dopracowany. Początkowo zebrano główne elementy składowe, jakie chcieliby posiadać seniorzy w osiedlowym miejscu spotkań, po czym pojawiły się pomysły na działania, które powinny się tam odbywać. Priorytetem jest funkcja informacyjna, jaką powinna pełnić zakładana przestrzeń, seniorzy oczekują stworzenia centrum skupiającego i przekazującego informacje skierowane do nich. Sami również chcieliby włączyć się w pomoc, informując pozostałych seniorów o ich możliwościach i prawach, sprawując dyżury informacyjne czy rozpowszechniając wiedzę o wydarzeniach, szkoleniach i zniżkach dla seniorów. Kwestia pomocy sąsiedzkiej oraz sposobów jej organizacji pojawiała się nie tylko podczas warsztatów DT, ale podczas wszystkich przeprowadzonych w ramach projektu spotkań (np.: pomoc w zakupach, opłaceniu rachunków, dotarciu do przychodni, dzielenie się posiłkami, opiekę nad dziećmi, pielęgnację roślin podczas nieobecności sąsiadów, naukę obsługi komputera).

Preferencje wobec miejsca spotkań osiedlowych

SĄSIEDZKIE MIEJSCE SPOTKAŃ
LOKALIZACJA I ARCHITEKTURA WYPOSAŻENIE PROGRAM
Kuchnia z wyposażeniem i jadalnią, zaplecze sanitarne Lodówka do wymiany żywności, Szafa do wymiany przedmiotów Zarządzanie przez istniejące, lokalne NGO
Miejsce z kanapami, salon, biblioteczka Stoły i krzesła, sofa Punk informacyjny
Zewnętrzne WC czynne 24/7 Sprzęt fitness Tablica informacyjna
Sklepik na półpiętrze Stanowisko komputerowe Dyżury informacyjne
Mikro bazar własnych upraw i produktów Poidełko z pitną wodą „Popowiczanka” Uświadamianie osób powyżej 75 r.ż. o ulgach, wydawanie karty seniora
Ganek Ławki do pogaduszek Zajęcia z gimnastyki
Pergola z fontanną i ławeczką Leżaki, hamaki, plaża Tańce
Mini uprawy skrzynkowe Sprzęt RTV, telefon Gry planszowe, szachy, brydż
W pobliżu placu zabaw dla dzieci Konstytucja Popowic Wymiana książek
Logo miejsca widoczne ze wszystkich stron Automat z darmową kawą i herbatą Muzyka, słuchanie, wspólne śpiewy, koncerty
Kolorowo Ładna zieleń dookoła
Przeszklone ściany, Markizy nad oknami Znaki naprowadzające w przestrzeni osiedla

Model organizacyjny miejsca spotkań

PARTNERZY

Kto jest naszym partnerem?

AKTYWNOŚCI

Jakie działania podejmujemy?

PAKIET KORZYŚCI

Co użytkownicy zyskują od naszego rozwiązania?

SEGMENT UZYTKOWNIKÓW

Kto jest naszym użytkownikiem?

Gmina – miasto Wrocław
Spółdzielnia Popowice
NGOs (Fundacja Aktywny Senior, Fundacja Health and Life, Moje Popo)
Parafia
Vantage Development
Kluby osiedlowe
Biblioteka
Szkoły/przedszkole
Sklepy, punkty usługowe, lokale gastronomiczne
Targowisko
Banki
Uczelnie wyższe

ZASOBY
Jakie wykorzystujemy, aby zapewnić użytkownikowi korzyści?

Zespół ProPoLab
Koncepcja, projekt
Kontakty, dobre relacje
Zaangażowanie
Kapitał ludzki
Doświadczenie
Wiedza, umiejętności

Szkolenia, warsztaty (Reporterów Społecznych, zdrowego odżywiania, zajęcia kulinarne, warsztaty artystyczne, rękodzieła, restaurowania starych rzeczy)

Szkolenia (bezpieczeństwo -policja, pierwsza pomoc, pomocowe – MOPS, ekologia -śmieci, informacyjne – zarządu spółdzielni)

Zajęcia kulturalne (projekcje filmów, kino pod gołym niebem, wymiana książek, koncerty, czytanie wierszy, czytanie dzieciom, rozgrywki karciane, szkoła teatralna)

Sport (gimnastyka, gry zręcznościowe, zajęcia prowadzone przez studentów AWF w ramach praktyk)

Kluby tematyczne (wykłady, pogadanki na różne tematy, zapraszanie gości specjalnych)

Market (stragany dla działkowiczów, wymiana przedmiotów)

Gastronomia (kuchnia polowa, food trucki)

Graffiti jam

Miłe spędzanie czasu
Relaks
Zawieranie znajomości
Wiedza- odkrywanie nowych rzeczy
Dzielenie się swoimi pasjami i poznawanie nowych
Wspólna aktywności fizyczna
Nauka, poszerzanie horyzontów
Świadomość możliwości zmiany, poprawy, wpływu
Nauka działania w grupie
Możliwość opieki nad dziećmi
Możliwość niesienia pomocy niepełnosprawnym

RELACJE Z UZYKOWNIKAMI
Jaki charakter mają nasze relacje? Na co stawiamy?

Głębokie relacje z seniorami
Włączenie w prowadzenie miejsca spotkań
Aktywizowanie
Seniorzy jako współtwórcy zmieniają wizję tego miejsca
Specjalna oferta zaproszeń – informacji
Relacje z innymi użytkownikami głównie w weekendy

1. Seniorzy
2. Dzieci
3. Rodzice z dziećmi
4. Młodzież
5. Mieszkańcy Popowic
6. Mieszkańcy Wrocławia

KANAŁY DYSTRYBUCJI
Jak docieramy do użytkowników?

Poczta pantoflowa

Wkładka do gazety

Strona www, media społecznościowe

Kluby osiedlowe

Tablice przy bramach osiedlowych, klatkach schodowych

Dodatkowa inicjatywa (np. kroki Popowicjusza wymalowane na chodnikach, informacje nadawane przez megafon, maskotki – przebierańcy, performance aktorów ze szkoły teatralnej)

Najważniejsze wartości miejsca spotkań sąsiedzkich

Zaproponowano lokalizację małego obiektu pawilonowego lub kontenerowego w przestrzeni międzyblokowej, który miałby pełnić funkcję miejsca spotkań sąsiedzkich. Otoczenie miejsca, jakie wyidealizowali uczestnicy warsztatów, powinno sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, powinny znajdować się tam liczne miejsca do siedzenia, leżenia, zarówno zadaszone jak i zlokalizowane w nasłonecznionych miejscach. Zaproponowano ponadto pergolę, fontannę, Konstytucję Popowic czy poidełko wody pitnej, które to mają służyć wszystkim mieszkańcom i zachęcać ich do zapoznania się z tym tworzonym, uniwersalnym miejscem. Architektura takiego obiektu powinna być atrakcyjna i wkomponowana w otoczenie, będąc zarazem miejscem przytulnym, zadbanym i o domowym charakterze.

Koncepcja sąsiedzkiego miejsca spotkań, wypracowana podczas warsztatów

GŁÓWNE WNIOSKI

  • Rozwiązaniem problemu komunikacji między mieszkańcami może być niewielkie centrum osiedlowe, miejsce spotkań mieszkańców czy centrum aktywności.
  • Miejsce to powinno zaspokajać potrzeby: aktywności i samorealizacji, wymiany informacji i wymiany międzypokoleniowej.
  • Dostępność czasowa jest bardzo ważna, przestrzeń przeznaczona dla seniorów powinna funkcjonować cały dzień (np. w takich godzinach jak ośrodki opieki dziennej).
  • Program funkcjonalny powinien być tworzony wspólnie z mieszkańcami, aby odpowiedzieć na ich potrzeby.
  • Program zajęć powinien być ciekawy dla różnych grup wiekowych i oferować szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu.
  • Seniorzy chętnie włączą się w obsługę takiego miejsca w ramach wolontariatu.
  • Miejsce spotkań powinno być zlokalizowane w środku osiedla, aby wszyscy mieszkańcy mieli do niego łatwy dostęp, lokalizacja powinna uwzględniać ładne otoczenie roślinności oraz bliskość placów zabaw dla dzieci.
  • Obiekt pełniący funkcję centrum aktywności powinien być ciekawy estetycznie, prezentować dobrą architekturę, kolorową i wyróżniającą się w przestrzeni osiedla.
  • Seniorzy są przychylnie nastawieni do nowoczesnych rozwiązań jak strona internetowa, media społecznościowe, aplikacja, potrzebują jedynie nauki z ich korzystania i pomocy w początkowym stadium użytkowania.

TAK TO WYGLĄDAŁO