Projekt Laboratorium Popowice w skrócie został nazwany ProPoLab, w celu łatwiejszej
identyfikacji.

Jako KAMIENIE MILOWE prezentujemy najważniejsze działania w ramach projektu ProPoLab, które opierały się w głównej mierze na wzajemnej współpracy, słuchaniu się, dyskusji i kreacji działań. Jednym z nadrzędnych celów programu CoSIE, jest angażowanie jak najszerszych grup obywateli w celu wspólnego projektowania usług publicznych.

PROPOLAB – KAMIENIE MILOWE:

Naszym pomysłem, wyzwaniem i marzeniem, jest wdrożenie koncepcji senioralnego co-housingu przy pomocy narzędzi stosowanych w ramach modelu współtworzenia. Eksperyment odbywa się na terenie wrocławskich Popowic, gdzie angażując lokalnych mieszkańców – seniorów – liderów lokalnych, chcemy wypracować przestrzeń do realizacji wspólnych planów i zaspakajania zdiagnozowanych potrzeb.

Wszystkie działania w ramach PROPOLAB można zobaczyć w zakładce PROJEKT COSIE → AKTUALNOŚCI

O naszych działaniach na bieżąco informowaliśmy mieszkańców Popowic poprzez wkładki umieszczane w kwartalniku „Nasze Popowice”: