Prototyp Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań podczas festynu „U Oblatów”

W programie pilotażowym Laboratorium Popowice wspierano się metodologią Service Design, która kładzie duży nacisk na konieczność testowania powstałych założeń i koncepcji usługi. Po przeprowadzeniu cyklu warsztatów oraz weryfikacji wypracowanych założeń z licznymi interesariuszami, zdecydowaliśmy się na wykonanie prototypów usługi. Pierwszy prototyp, współtworzony z lokalnymi seniorami, miał obrazować koncepcję Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań (nazwa wybrana przez seniorów), być próbką takiej przestrzeni. Opracowana koncepcja miejsca spotkań jest jedną z wielu możliwych wersji przestrzeni w której sąsiedzi mogliby spotykać się na co dzień oraz organizować różnego rodzaju wydarzenia.

Pierwszy prototyp został zorganizowany jako 1-dniowa imitacja miejsca spotkań podczas VI Festynu Rodzinnego „U Oblatów”. Mieliśmy przyjemność zaprezentowania mieszkańcom próbki tego, jak może wyglądać i funkcjonować Sąsiedzkie Miejsce Spotkań (w skrócie SMS Popowice).

W trakcie tego 1-dniowego wydarzenia zorganizowaliśmy: kącik kawowy, strefę hobby, rozdawanie szczepek roślin, warsztaty kulinarne, wydawanie Karty Seniora, a także strefę relaksu, strefę sportu z grami takimi jak badminton, speed-ball, boule oraz kącik malucha i punkt informacyjny. Do organizacji czynnie włączyli się Reporterzy Społeczni, którzy podczas wydarzenia prowadzili poszczególne atrakcje. Wszystko, to odbyło się pod namiotem ustawionym na skwerze obok kościoła.

W trakcie warsztatów, spotkań z mieszkańcami oraz podczas festynu zbieraliśmy informacje o tym, jak wyobrażają sobie Państwo Sąsiedzkie Miejsce Spotkań i gdzie według mieszkańców miałoby ono stanąć. Ponadto przeprowadziliśmy krótką ankietę dotyczącą planowej usługi miejsca spotkań. Wyniki krótkiej ankiety oraz wywiadów z mieszkańcami, wskazały potrzebę organizacji przestrzeni-miejsca na osiedlu, w którym mieszkańcy mogliby niekomercyjnie realizować swoje pasje oraz spotykać się.

Z przeprowadzonej krótkiej ankiety zebraliśmy informacje o tym jakie działania mieszkańcy chcieliby widzieć w sąsiedzkim miejscu spotkań:

 • spotkania towarzyskie (nawiązywanie znajomości, rozmowy, dyskusje relaks, leżakowanie, wypoczynek)
 • warsztaty różnego rodzaju: artystyczne, kosmetyczne, obsługi telefonów, komputera, Internetu, kwiatowe (rozmnażanie kwiatów, ozdabianie balkonów, loggi), robótek ręcznych, językowe, dla babć i dziadków, brydż
 • rozrywki dla dzieci: opieka nad nimi, konkursy z nagrodami, gry planszowe, koszykówka, piłka nożna, badminton, dmuchane zjeżdżalnie
 • zabawy, wieczorki taneczne
 • porady zdrowotne
 • wymiana sąsiedzka: książki, ubrania
 • występy artystyczne, koncerty, festyny
 • rozrywki sportowe (np. konie)
 • grill
 • nordic walking
 • kawiarenka: możliwość wypicie wody, zjedzenia kanapki

W ankiecie zgłoszono też następujące problemy:

 • brak zainteresowania osobami starszymi ze strony odpowiednich władz spółdzielni,
 • potrzebna lepsza informacja o działaniach spółdzielni,
 • zarząd nie liczy się z uwagami mieszkańców,
 • trzeba znaleźć punkt porozumienia z zarządem,
 • potrzebna większa troska o seniorów, nawet opieka ze strony spółdzielni i przychodni,
 • potrzebne zainteresowanie osobami bezdomnymi, które śpią na klatkach schodowych i zanieczyszczają je,
 • potrzebne jest zainteresowanie się osobami niepełnosprawnymi i samotnymi