Projekt ProPoLab - mapa drogowa

Projekt ProPoLab - mapa drogowa

styczeń 2018

24-25 styczeń 2018 – Nawiązywanie relacji

24-25 styczeń 2018 – Nawiązywanie relacji

Nawiązanie relacji z konsorcjum Kick-of meeting.

styczeń 2018

Styczeń-czerwiec 2018 – Desk research dokumentów strategicznych Wrocławia

Styczeń-czerwiec 2018 – Desk research dokumentów strategicznych Wrocławia

Analiza interesariuszy i opracowanie planu pilotażu.

marzec 2018

Spotkanie z dnia 05.04.2018

Marzec 2018 – ROZPOCZĘCIE CYKLICZNYCH SPOTKAŃ PROJEKTOWYCH

Regularne spotkania zespołu Laboratorium Popowice, zespołu projektowego CoSIE oraz spotkania poszczególnych członków zespołu. W sumie średnio 1,77 spotkań na miesiąc.

marzec 2018

Urząd Miejski - Wrocław

17 marzec 2018 – Spotkanie w UM Wrocławia

Zaproszenie Urzędu Miejskiego do udziału w projekcie, jako głównego interesariusza, spotkanie z Jackiem Sutyrykiem dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych UM.

kwiecień 2018

Uniwersytet Wrocławski

Kwiecień-czerwiec 2018 – Spotkania z interesariuszami

Wprowadzenie do projektu, zapoznanie interesariuszy z ideą i planowanymi kierunkami działań, zaproszenie do współpracy. Interesariusze: Rektor UWr, Urząd Miejski, Wrocławska Rada Seniorów, Grupy Dialogu Społecznego, Proboszcz o. Jerzy Ditrich OMI, Vantage Development.

maj 2018

SM Popowice

24 maj 2018 – Spotkanie z SMLW Popowice

Spotkanie z interesariuszem, wprowadzenie do projektu i zapowiedz planowanych kierunków działań i możliwości współpracy.

czerwiec 2018

Urząd Miejski - Wrocław

19 czerwiec 2018 – Spotkanie w UM Wrocławia

Spotkanie z interesariuszami w urzędzie miejskim (grupą skierowaną do współpracy przy projekcie), wprowadzenie do projektu i planowanych działań.

czerwiec 2018

21 czerwiec 2018 – URUCHOMIENIE PROFILI NA FACEBOOK I TWITTER

21 czerwiec 2018 – URUCHOMIENIE PROFILI NA FACEBOOK I TWITTER

Promocja projektu na mediach społecznościowych – Facebook, i Twietter.

czerwiec 2018

26 czerwiec 2018 – URUCHOMIENIE KANAŁY NA YOUTUBE

26 czerwiec 2018 – URUCHOMIENIE KANAŁY NA YOUTUBE

Promocja projektu poprzez publikowanie filmów i nagrań związanych z Laboratorium Popowice na kanale YouTube.

wrzesień 2018

O projekcie Laboratorium Popowice i CoSIE

Wrzesień 2018 – lipiec 2019 – Rozpowszechnianie informacji o projekcie ProPoLab

Budowanie świadomości istnienia projektu Laboratorium Popowice wśród mieszkańców osiedla poprzez tradycyjne kanały komunikacji oraz media społecznościowe. Udział w lokalnych i miejskich wydarzeniach, m.in. 2 Kongres Organizacji Pozarządowych, V Rodzinny Festyn u Oblatów, IX Kongres Regionów, Festyn Klubu Osiedlowego Tęcza, Rodzinny Piknik „Historia kołem się toczy”, Wrocławskie Dni Gerontologii 2018, Mikołajki w SMLW Popowice, PopoChoinka 2018, Wbudowanie kamienia węgielnego i kapsuły czasu Portu Popowice, Coffee with NGO’s Atos, pokaz reportażu w DCF „Osiedlowa Telewizja Senioralna”, warsztaty w Przestrzeni Trzeciego Wieku, Dolnośląskie Forum Otwartego Dialogu, PopoChoinka 2019, Wigilia w Klubie Tęcza 2019.

wrzesień 2018

Spotkanie "Otwarte Popowice"

28 wrzesień 2018 – Open Space

Spotkanie inaugurujące działaność Laboratorium Popowice, inicjujące współpracę z interesariuszami, pierwsza diagnoza podstawowych potrzeb mieszkańców Popowic w wieku senioralnym.

październik 2018

15-17 październik 2018 – Reporterzy Społeczni

15-17 październik 2018 – Reporterzy Społeczni

Szkolenie dla lokalnych liderów senioralnych z metod przeprwoadzania wywiadów, nagrywania krótkich relacji wideo i sposobów publikacji. Wizyta Institute of Community Reporting.

listopad 2018

Warsztaty - Design Thinking 2

Listopad-grudzień 2018 – Warsztaty Design Thinking

Warsztaty w metodologii Myślenia Projektowego (Design Thinking) z lokalnymi liderami senioralnymi. Warsztaty poruszające główne potrzeby mieszkańców Popowic, wynikające z wcześniejszych diagnoz.

listopad 2018

Spotkanie w Newcastle

26-28 listopada 2018 – Międzynarodowe spotkanie w Newcastle

Wprowadzenie do modeli teoretycznych dot. współtworzenia, wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami.

grudzień 2018

Konferencja MDL

14 grudnia 2018 – Konferencja Naukowa Miasto dla Ludzi

Prezentacja projektu Laboratorium Popowice.

styczeń 2019

Styczeń 2019 – Początek programu pilotażowego

Styczeń 2019 – Początek programu pilotażowego

styczeń 2019

Wydział Politologii

Styczeń-marzec 2019 – Sieć współpracy

Budowanie sieci współpracy pomiędzy Laboratorium Popowice a interesariuszami, rozpoznawanie możliwości i poziomów zaangażowania. Współpraca z lokalnymi jednostkami naukowymi – studentami uczelni wyższych we Wrocławiu.

styczeń 2019

Styczeń 2019 – marzec 2020 – Benchmarking, wyjazdy badawcze

Styczeń 2019 – marzec 2020 – Benchmarking, wyjazdy badawcze

Wyjazdy studyjne mające na celu poznanie stosowanych w Polsce rozwiązań z zakresu co-housingu ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów projektowania usług (co-creation) oraz barier i czynników sprzyjających istniejącym rozwiązaniom.

styczeń 2019

Spotkanie Rady Interesariuszy

Styczeń 2019 – styczeń 2020 – Spotkania z NGO i gminą Wrocław

Spotkania w ramach współpracy organizacji pozarządowych z gminą m.Wrocław. Spotkania warsztatowe mające na celu wypracowanie lokalnej wizji Centów Aktywności Lokalnej.

styczeń 2019

15 styczeń 2019 – Wrocławskie CAL-e

15 styczeń 2019 – Wrocławskie CAL-e

Przedpokój H13 (Hercena 13).

styczeń 2019

Spotkanie w Bolonii

28-30 styczeń 2019 – Seminarium w Bolonii

Seminarium dotyczące współtworzenia oraz warsztaty wymiany doświadczeń z partnerami projektu CoSIE.

luty 2019

Warsztaty - Design Thinking 3

Luty-marzec 2019 – Warsztaty Design Thinking

Warsztaty w metodologii Myślenia Projektowego (Design Thinking) z lokalnymi liderami senioralnymi. Warsztaty współtworzenia rozwiązań żywego laboratorium, będącego odpowiedzią na potrzeby dopracowane z uczestnikami poprzednich warsztatów. Prace nad koncepcją Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań (SMS Popowice).

luty 2019

12 luty 2019 – Wrocławskie CAL-e

12 luty 2019 – Wrocławskie CAL-e

Centrum Edukacji Społecznej CES (Koreańska 1A).

marzec 2019

12 marzec 2019 – Wrocławskie CAL-e

12 marzec 2019 – Wrocławskie CAL-e

Czasoprzestrzeń (Tramwajowa 1/3).

marzec 2019

Spotkanie Reporterów Społecznych

15 marzec 2019 – Grupa Współtwórców Popowic

Powołanie grupy Współtwórców Popowic. Prezentacja pieszego prototypu Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań (SMS Popowice). Doprecyzowanie i redefiniowanie zaprezentowanej koncepcji.

marzec 2019

Spotkanie Rady Interesariuszy

20 marzec 2019 – Spotkanie grupy SMS – Rada Interesariuszy

Zapoznanie głównych interesariuszy – powstanie rady interesariuszy, zapoznanie z koncepcją zmiany i współtworzenia.

kwiecień 2019

kwiecień-maj 2019 – BADANIE ANKIETOWE

kwiecień-maj 2019 – BADANIE ANKIETOWE

Diagnoza potrzeb i oczekiwań seniorów w zakresie usług społecznych na Popowicach.

kwiecień 2019

Spotkanie Reporterów w Rondo Cafe

Kwiecień-maj 2019 – Społecznie komunikujemy

Spotkania warsztatowe grupy Reporterów Społecznych – opracowanie kampami profekwencyjnej Masz głos – Masz wybór.

kwiecień 2019

Wrocławskie Centrum Seniora

Kwiecień-czerwiec 2019 – Wydawanie Kart Seniora

Współpraca z WCRS w postaci wydawania Wrocławskich Kart Seniora dla mieszkańców Popowic.

kwiecień 2019

9 kwiecień 2019 – Wrocławskie CAL-e

9 kwiecień 2019 – Wrocławskie CAL-e

Centrum Aktywności Tarnogaju (Gazowa 22).

maj 2019

Spotkanie reporterów 08.05.2019

Maj-czerwiec 2019 – Spotkania z Reporterami Społeczymi

Przygotowanie koncepcji prototypu Miejsca Spotkań, opracowanie planu aktywności i organizacja.

maj 2019

Spotkanie reporterów 08.05.2019

7 maj 2019 – 2 spotkanie Grupy SMS

Konwersacja zamiany (Conversation of change) – dyskusja dotycząca współtworzenia w Polsce. Zapoznanie z Raportowaniem Społecznym.

maj 2019

Spotkanie PVM - 07.05.2019

9 maj 2019 – Szkolenie Liderów Społecznych

Szkolenie mające na celu wdrożenie w metody i możliwości Raportowania Społecznego i ich szybkiej implementacji.

maj 2019

Tallin - 14-15.06.2019

14-15 maj 2019 – Spotkanie pilotów grup B i C w Tallinie

Seminarium omawiające teoretyczne aspekty procesu współtworzenia, wymiana doświadczeń między partnerami.

maj 2019

14 maj 2019 – Wrocławskie CAL-e

14 maj 2019 – Wrocławskie CAL-e

Nowodworskie Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej CITIUS (Nowodworska 64).

czerwiec 2019

Czerwiec-lipiec 2019 – Prototyp Miejsca Spotkań (SMS)

Czerwiec-lipiec 2019 – Prototyp Miejsca Spotkań (SMS)

Nawiązanie współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej w celu zaprojektowania i stworzenia prototypu przestrzeni do spotkań dla mieszkańców.

czerwiec 2019

4 czerwiec 2019 – Wrocławskie CAL-e

4 czerwiec 2019 – Wrocławskie CAL-e

Centrum Aktywności Lokalnej (Swojczycka 118).

czerwiec 2019

Spotkanie PVM - 07.05.2019

6 czerwiec 2019 – Konferencja PVM

Udział w konferencji organizowanej przez PVM dot. Community Reporting.

czerwiec 2019

Festyn "U Oblatów" 2019

8 czerwiec 2019 – Prototyp Miejsca Spotkań (SMS)

Pomysł na SMS testowany podczas osiedlowego festynu “U Oblatów” na Popowicach.

czerwiec 2019

Kongres Regionów 2019

11-12 czerwiec 2019 – Kongres Regionów

Debata dotycząca „Współtworzenia usług publicznych, Europejskich polityk, nowych funduszy” prowadzona przez i z uczestnictwem członków zespołu ProPoLab.

lipiec 2019

Spotkanie w Tęczy

Lipiec 2019 – Współtworzenie PoPo Centrum

Nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami (Moje PoPo, Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, Osiedlowy Klub Tęcza).

lipiec 2019

Spotkanie z Proboszczem o. Jerzym Ditrich OMI

Lipiec 2019 – Współtworzenie PoPo Centrum

Nawiązanie współpracy z lokalnymi interesariuszami (Vantage Development, SMWL Popowice, Parafia NMP Królowej Pokoju).

lipiec 2019

Montaż PoPo Centrum

22 lipiec – 5 październik 2019 – Prototyp PoPo Centrum

Prototypu miejsca spotkań – PoPo Centrum. Funkcjonowanie instalacji przez okres wakacji oraz organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców – pikników sąsiedzkich wspólnie z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami.

lipiec 2019

Szkolenie Reporterów Społecznych

Lipiec 2019 – Warsztaty dla Reporterów Społecznych

Obsługa mediów społecznościowych i przesyłanie mediów.

wrzesień 2019

Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu

17 wrzesień 2019 – Wrocławskie CAL-e

Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej (Zapolskiej 4).

październik 2019

7-8 październik 2019 – Wizyta koordynatorów Living Lab

7-8 październik 2019 – Wizyta koordynatorów Living Lab

Wizyta koordynatorów projektu pilotażowego dotycząca kształtowania modelu teoretycznego na podstawie działań przeprowadzonych przez Laboratorium Popowice.

październik 2019

10-11 październik 2019	– Stargard Szczeciński

10-11 październik 2019 – Stargard Szczeciński

Co-housing oraz Mieszkania Wspomagane.

październik 2019

Spotkanie w Rondo Cafe

Październik 2019 – Fundusz Osiedlowy

Udział w spotkaniach dotyczących Funduszu Osiedlowego dla Popowic.

październik 2019

DFOP

15 październik 2019 – Wrocławskie CAL-e

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (Kołłątaja 31/1).

październik 2019

17-19 październik 2019 – Gdynia

17-19 październik 2019 – Gdynia

Centra Sąsiedzkie “Przystań”.

listopad 2019

12 listopad 2019 – Wrocławskie CAL-e

12 listopad 2019 – Wrocławskie CAL-e

Centrum Aktywności Tarnogaju (Gazowa 22).

listopad 2019

23-25 listopad 2019 – Seminarium dot. Co-creation w Atenach

23-25 listopad 2019 – Seminarium dot. Co-creation w Atenach

Szkolenia i warsztaty dotyczące współtworzenia usług publicznych.

grudzień 2019

10 grudzień 2019 – Wrocławskie CAL-e

10 grudzień 2019 – Wrocławskie CAL-e

Firlej (Grabiszyńska 56).

styczeń 2020

21 styczeń 2020 – Wrocławskie CAL-e

21 styczeń 2020 – Wrocławskie CAL-e

Złotnickie Centrum Spotkań (Wielkopolska 3-5).

styczeń 2020

24 styczeń 2020 – Policy Roundtable

24 styczeń 2020 – Policy Roundtable

Współtworzenie polityk mieszkaniowych. Spotkanie w siedzibie SMLW „Popowice”.

luty 2020

4-7 luty 2020 – Seminarium dot. doświadczeń Utrecht

4-7 luty 2020 – Seminarium dot. doświadczeń Utrecht

Wymiana doświadczeń i wyciąganie wniosków ze wspólnego projektu CoSIE, koncepcje i możliwości wdrażania innowacji.

luty 2020

Warsztat People’s Voice Media

Warsztat People’s Voice Media

Wykorzystanie opowiadania historii w procesach współtworzenia – internetowa wymiana wiedzy, internetowe warsztaty partycypacyjne dla osób pracujących metodą CR i zajmujących się współtworzeniem.

luty 2020

25 luty 2020 – Wrocławskie CAL-e

25 luty 2020 – Wrocławskie CAL-e

Wielopokoleniowe Centrum Aktywności (Kasprowicza 46).

marzec 2020

6 marca 2020 – Wrocławskie CAL-e

6 marca 2020 – Wrocławskie CAL-e

Otwarcie CAL Centrum na Przedmieściu (Prądzyńskiego 39A).

kwiecień 2020

Ewaluacja pilotażu z beneficjentami

Ewaluacja pilotażu z beneficjentami

Ankieta została przeprowadzona za pośrednictwem strony internetowej projektu i profili w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter itp.) wśród seniorów, przedstawicieli organizacji społecznych i innych interesariuszy. Ankieta pomogła nam ocenić program pilotażowy i dała nam pogląd na zmiany, jakie zaszły w świadomości beneficjentów oraz świadomość ich zdobytej wiedzy.