Aldona Wiktorska-Święcka

Aldona Wiktorska-Święcka

dr hab. z zakresu nauk o polityce, MBA, pracownik naukowy, Uniwersytet Wrocławski

Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Leadership Programm, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Konrad-Adenauer-Stiftung.

Specjalistka w zakresie polityk publicznych, w tym szczególnie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego. Zajmuje się rozwojem sektora publicznego, zarządzaniem publicznym, innowacjami społecznymi, projektami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, rozwoju obszarów metropolitalnych i aglomeracji, koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ewaluatorka programów i projektów w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Inicjatorka i organizatorka wielu przedsięwzięć, związanych z wprowadzaniem do praktyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Autorka i redaktorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych, w tym finansowanych ze środków Programu Horyzont 2020. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Regional Studies Association, European Urban Research Association.

Anna Janus

Anna Janus

doktor nauk o polityce, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski

Trener w zakresie prawa samorządowego, marketingu politycznego oraz funduszy strukturalnych.

W latach 2004-2016 związana z Samorządem Województwa Dolnośląskiego jako specjalista w zakresie funduszy strukturalnych.

Obecnie koordynatorka i ekspertka w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe. Głównym obszarem badawczym jest partycypacja na szczeblu lokalnym oraz funkcjonowanie samorządu terytorialnego w aspektach prawnych oraz politologicznych.

W ciągu ostatnich lat ekspertka ds. programów rewitalizacji na szczeblu gminnym. Autorka wielu publikacji w zakresie interesujących jej obszarów naukowych.

W ramach projektu odpowiedzialna za Pakiet 3 – „Żywe Laboratorium”. Prywatnie miłośniczka literatury brytyjskiej oraz działaczka społeczna.

Mariusz Dybał

Mariusz Dybał

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor publikacji z zakresu systemów emerytalnych, rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw.

Prowadzi badania naukowe z zakresu efektywności i skuteczności systemów emerytalnych.

Profesor wizytujący oraz uczestnik staży naukowych m.in. w Piraeus University of Applied Sciences, Sankt Petersburg State University, Siauliai University, Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen, Julius-Maximilians Universitat Wurzburg, Universidad Pablo de Olavide.

Członek rad redakcyjnych czasopism naukowych m.in. Ekonomia – Wroclaw Economic Review; Journal of Young Scientist; Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne; Public Governance, Administration and Finances Law Review; Journal of Applied Research Review.

Przewodniczący cyklicznej konferencji naukowej Zabezpieczenie emerytalne / Old-age security.

Pasjonat wycieczek turystycznych aktualnie zredukowanych do tras między pracą, domem a żłobkiem.

Paweł Timler

Paweł Timler

socjolog, właściciel firmy Socjoskop

Absolwent Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Badań Ankietowych na Politechnice Wrocławskiej, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO).

Z wykształcenia i zamiłowania socjolog, badacz i analityk sprawnie poruszający się w obrębie badań społecznych, marketingowych i ewaluacyjnych. Różnorodność zrealizowanych projektów badawczych, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, zaowocowała bogatym doświadczeniem i umiejętnością stosowania szerokiego wachlarza metod i technik badawczych.

Doświadczenia managerskie zdobywał kierując działem badań marketingowych w Kantar Media oraz jako dyrektor Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej. Od kilku lat prowadzi działalność na własne konto pod marką Socjoskop.

Ciekawy świata, uwielbiający podróże i poznawanie nowych miejsc i ludzi badacz zafascynowany odkrywaniem nieoczywistych znaczeń i zależności i raczej motywów niż skutków. Zapalony żeglarz, kapitan jachtowy regularnie żeglujący z przyjaciółmi po mniej lub bardziej egzotycznych wodach.

Marek Ferenc

Marian Ferenc

Prezes Zarządu i fundator Fundacji Aktywny Senior

Fundator Fundacji Teraz Życie. Absolwent MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki, studiów podyplomowych: „Doskonalenie organizacji i zarządzania”, „Rachunkowość i kontrola finansowa”, „Zarządzanie na Jednolitym Rynku”, „Zarządzanie jakością”.

Inspirator niestandardowego podejścia do aktywizacji osób starszych. Zwolennik implementacji istniejących europejskich rozwiązań włączania osób starszych w życie społeczne. Kreator wolontariatu kompetencyjnego.

Doświadczenie w zarządzaniu MŚP jako członek zarządu i rady nadzorczej w tym współwłaściciel spółek kapitałowych, doradca i konsultant. Doświadczenie w sektorze NGO jako członek zarządu fundacji, stowarzyszenia, fundator, inicjator.

Kierownik projektów: „@ktywny Senior”, „Profesjonalny Senior Wolontariusz w Organizacji Pozarządowej” (FIO), „Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza” (ASOS), międzynarodowy projekt „Co-housing for Elders’ Reactivation” (Grundtvig), „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany” (Erasmus+). Wieloletni Członek Prezydium Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego.

Jerzy Lech

Jerzy Lech

Członek zarządu, pełnomocnik Fundacji Aktywny Senior

Nazywam się Jerzy Tadeusz Lech, ostatnie jest nazwiskiem i bardzo niedawno skończyłem 70. Jestem mieszkańcem Popowic od ponad 40 lat. Znam Popowice i nie obce mi są problemy współmieszkańców w wieku 65+.

Ukończyłem Politechnikę Wrocławską i mam za sobą bogate doświadczenie zawodach technicznych oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi a także życiowe.

Na emeryturze w ramach wolontariatu kompetencyjnego pogłębiam wiedzę z obszaru działania 3 Sektora. Brałem udział w kilku projektach krajowych i unijnych.

Aktualnie też, jako wolontariusz wspieram Marka Ferenca w działalności jego „Fundacji Aktywny Senior” do zarządzania której, udzielił mi nieograniczonego pełnomocnictwa.

Chciałbym, aby we Wrocławiu i na Popowicach, żyło się w godnych warunkach i jeszcze lepiej niż dotychczas w otoczeniu zieleni i kwiatów oraz w dobrosąsiedzkich stosunkach międzyludzkich. Mamy do tego prawo i warunki, których nie możemy zaprzepaścić.

Tomasz Kapłon

Tomasz Kapłon

Rzecznik prasowy projektu

Dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny i internetowy z wieloletnim doświadczeniem w mediach.

W latach 1997-2003 rzecznik prasowy Dyrekcji Okręgu Telekomunikacji Polskiej S.A. (na Dolny Śląsk). Dobrze wyszkolony przez tę firmę.

Redaktor naczelny portalu www.popowicewroclaw.pl który to portal funkcjonuje już piąty rok i przedstawia problemy tego osiedla. Skupia on coraz więcej czytelników.

Samorządowiec, mający za sobą dwie kadencje w Radzie Nadzorczej SMLW Popowice. Od dziesięciu lat redaguje kwartalnik „Nasze Popowice” wydawany przez tę spółdzielnię.

Radny JPMW Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Uważny obserwator życia samorządowego na Popowicach, ale też inicjatyw mieszkańców. Lokalny patriota Popowic, ceniący wiedzę i zaangażowanie w sprawy osiedla. Szukający sprzymierzeńców w dokonywaniu zmian warunków życia mieszkańców Popowic, wspierający nowe inicjatywy i grupy.

Konrad Postawa

Konrad Postawa

Specjalista ds. Administracji i Wsparcia IT

Jestem absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Prowadzę własną działalność gospodarczą w ramach której świadczę usługi IT dla moich klientów.

Specjalizuję się w projektowaniu, implementowaniu oraz wdrażaniu stron internetowych, a także w modyfikacji już istniejących projektów. Przygotowuję także infografiki, reklamy, logotypy oraz wizytówki i to zarówno w wersji rastrowej jak i wektorowej.

Od kilku lat prowadzę szkolenia z zakresu IT i to zarówno z obsługi programów i pakietów biurowych dla firm i organizacji jaki i z podstaw posługiwania się komputerem oraz internetem dla Seniorów. To właśnie z osobami 65+ pracowałem w ciągu ostatnich lat najczęściej za co otrzymałem wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Roku 2014 na Gali Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu oraz zostałem wyróżniony na Gali Wrocławskie Oblicza Wolontariatu w roku 2018.

Od roku jestem także Radnym osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. w mojej pracy społecznej staram się wyszukiwać najlepszych kanałów komunikacji między Radą Osiedla a mieszkańcami.

Anna Miśniakiewicz

Anna Miśniakiewicz

Doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych Projektowanie Usług SWPS i School of Form w Poznaniu, czynny architekt Izby Architektów Polskich.

Swoje zainteresowania zawodowe skupia w obszarze zrównoważonego rozwoju współczesnych miast, architektury pro-społecznej, projektowaniu zorientowanym na użytkowników (human centered design) i w zgodzie z naturą. Zainteresowania naukowe skupia głównie wokół problematyki starzenia się społeczeństwa i kwestii architektoniczno-społecznych z tym związanych, co rozważa w swojej pracy doktorskiej Przestrzeń miejska wobec potrzeb środowiska senioralnego w sferze aktywności społecznych. W 2016/17 roku prowadziła na Popowicach badania, finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Potrzeby wrocławskiego środowiska senioralnego w sferze aktywności społecznych.

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska naukowo-akademickiego, m.in. współorganizując cykliczną Konferencje Naukową Doktorantów Miasto dla Ludzi, współprowadząc koło naukowe Aktywizacja Architektury Mieszkaniowej, organizując wystawy prac studenckich czy wykłady prof. wizytujących.

Halina Miara

Halina Miara

Koordynatorka wolontariatu

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Po przejściu na emeryturę związana z Fundacją Aktywny Senior.

Uczestniczyła w wielu projektach realizowanych przez Fundację oraz przez różne NGO między innymi: w 2010 roku w projekcie Babie Lato we Wrocławiu Człowiek – Najlepsza inwestycja; w 2011 roku Profesjonalny Senior – Wolontariusz w Organizacji Pozarządowej; w 2012 r. projekt Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza; w 2014 roku nominowana w konkursie Dolnośląski Koordynator Wolontariatu.

Uczestniczka mobilności: w Walencji w Hiszpanii w ramach Programu GRUNDTVIG. Międzynarodowy Wolontariusz 50+ w 2015 roku; w Limasol na Cyprze w ramach projektu Erasmus+ Edukacja Dorosłych w 2017 roku; w ramach projektu ATSIV – edukacja dorosłych w styczniu 2018 roku w Grecji w Atenach i we wrześniu 2018 roku Bułgarii w Sofii.

Obecnie pełni funkcję koordynatora wolontariatu w Fundacji Aktywny Senior.

Wieloletnia wolontariuszka, miłośniczka wolontariatu międzypokoleniowego i aktywizacji osób późnej dorosłości. Od roku Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016 kieruje grupą wolontariuszy wspierających działania Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Entuzjastka nowych technologii. Uważa że korzystanie z nowych technologii w tym Internetu, może przyczynić się do komfortowego starzenia się mając do dyspozycji rozwiązania online.

Uczestniczyła w dwuletnim programie Erasmus+ międzynarodowy projekt „Wzrost kompetencji – Motorem zmiany” i dzięki zdobyciu nowych kompetencji powadzi Grupę Samokształceniową Inter – Media E+. Swoją pasją dzieli się z innymi osobami późnej dorosłości.

Fundacja Aktywny Senior

Aktywny Senior - logoStatutowym obszarem działania jest teren całego kraju. Dotychczasowe działania skupione są na terenie województwa dolnośląskiego w szczególności miasta Wrocławia. Fundacja została powołana w celu wspierania, edukowania, aktywizowania, przygotowywania do wolontariatu senioralnego osób w wieku 60+. Mimo upływu 20 lat transformacji systemowej w Polsce, ta grupa społeczna nie został dostrzeżona i w odpowiedni sposób „zagospodarowana” mimo ogromnego potencjału i określonych kompetencji zawodowych i życiowych. W początkowym okresie swojej działalności Fundacja w pierwszej kolejności realizowała programy i projekty nakierowane na edukację informatyczną, przeciwdziałającą wykluczeniu cyfrowemu seniorów (nauka posługiwania się komputerem i Internetem), edukację zdrowotną-ruchową i przede wszystkim edukację z zakresu andragogiki (ustawiczne kształcenie dorosłych). To były podstawowe potrzeby motywujące seniorów do „zmiany” dotychczasowych zachowań i pozbycia się braku wiary w siebie. Działania Fundacji są i będą realizowane wg wcześniej wypracowanych metody pracy opartych na partnerstwie, w tym przed wszystkim z wrocławskimi uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Działanie i zarządzanie Fundacją oparte jest na strukturze sieciowej i usługach wolontarystycznych. Ten model partnerstwa pozwolił zrealizować i realizować projekty krajowe i europejskie.

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski - logoUniwersytet Wrocławski (Universitas Wratislaviensis) jest jedną z najlepszych uczelni publicznych w Polsce. Polski okres Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczął się w 1945r. Nie oznacza to jednak, że z tą datą należy wiązać powstanie wyższej uczelni we Wrocławiu. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, założonego w 1661.  Historia Uniwersytetu odzwierciedla historię Dolnego Śląska, na której to ziemi został ufundowany. Zatem należy wspomnieć o nieudanej próbie, która miała miejsce w 1505r., kiedy to król Czech i Węgier Władysław II Jagiellończyk podpisał akt fundacyjny uczelni uniwersyteckiej obejmującej wydziały teologii, prawa, medycyny oraz filozofii. Inicjatywa nie doszła jednak do skutku, ponieważ papież Juliusz II odmówił swej zgody. Skuteczną okazała się dopiero inicjatywa cesarza Leopolda I Habsburga, który to w 1701r. podpisał w Wiedniu akt fundacyjny, powołujący do życia uniwersytet, który na część władcy nazwano Leopoldiną. Kamień węgielny Leopoldiny tworzyło założone w XVII wieku kolegium jezuickie składające się z dwóch wydziałów: teologii katolickiej i filozofii. W 1811r. król Prus Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern na podstawie osobnego edyktu dokonuje reorganizacji uczelni. W efekcie połączono Akademię Leopoldyńską z założonym w 1506 roku we Frankfurcie nad Odrą Uniwersytetem Viadrina. Siedzibą połączonego uniwersytetu stał się Wrocław a sama uczelnie składała się z pięciu wydziałów: filozofii, teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny.