Współtworzenie w CoSIE to wspólne działanie, którego celem jest wzbogacenie i zwiększenie wartości oferty usług publicznych.

W ramach projektu współtworzymy koncepcję przestrzeni dla mieszkańców Popowic, w której będą mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a przede wszystkim więzi społeczne. Naszym celem jest zaprojektowanie przyjaznej i twórczej przestrzeni, która odpowiadałaby na deficyt w zakresie mieszkaniowej polityki senioralnej polskich miast. Dlatego rozwiązania wypracowane i testowane w projekcie na Popowicach mogą posłużyć jako model innowacyjnej praktyki.

Plan współtworzenia w ramach projektu pilotażowego Laboratorium Popowice został stworzony w oparciu o założenie, iż innowacje społeczne powinny opierać się o trzy główne wymiary: zaspokojenie potrzeb ludzkich, zmiany w stosunkach społecznych, zwiększenie potencjału społeczno-politycznego i dostępu do zasobów.

Powstały schemat zakłada 5 kroków, które powinny następować po sobie, jednak zakładamy możliwość przenikania etapów. Przy współtworzeniu osoby korzystające z usług współpracują z profesjonalistami przy projektowaniu, tworzeniu i dostarczaniu usług, czyli podczas całego procesu. Bardzo ważne jest włączenie do procesu interesariuszy, którzy mają powiązania z końcową usługą lub beneficjentami. Współtworzone działania pojawiają się na każdym etapie opracowywania nowej usługi i podczas jej wdrażania.

Zaangażowanie użytkowników w proces planowania oraz w świadczenie usług odróżnia współtworzenie od ściśle powiązanych koncepcji, takich jak koprodukcja.