Raport z badania

Diagnoza potrzeb i oczekiwań w zakresie usług społecznych seniorów na Popowicach - Paweł Timler

Zobacz wyniki
Raport z badania

Broszura ProPoLab

Informacje o Laboratorium Popowice i projekcie CoSIE

Czytaj więcej...
Broszura ProPoLab

Projekt Popowice

Wspólne tworzenie przestrzeni dla poprawy jakości życia

Czytaj więcej...
Projekt Popowice

Wspólne tworzenie

Wykreujemy nową przestrzeń dla mieszkańców Popowic

Czytaj więcej...
Wspólne tworzenie

Projekt CoSIE

Wspólne tworzenie usług publicznych w Europie

Czytaj więcej...
Projekt CoSIE
WSPÓLNE TWORZENIE
WSPÓLNE TWORZENIE

Kreujemy przestrzeń dla mieszkańców Popowic, w której mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a także będą mogli rozwijać więzi społeczne. Naszym celem jest zaprojektowanie przyjaznej i twórczej przestrzeni.

Czytaj więcej...
PROJEKT CoSIE
PROJEKT CoSIE

Co-creation of public service in Europe - Wspólne tworzenie usług publicznych w Europie. Projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020, przez międzynarodowe konsorcjum 10 państw Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...
NASZE PROPOLAB
NASZE PROPOLAB

Jak pokazują praktyka, polskie miasta wykazują deficyt w zakresie mieszkaniowej polityki senioralnej. Dlatego rozwiązania wypracowane i testowane w projekcie na Popowicach mogę posłużyć jako model innowacyjnej praktyki.

Czytaj więcej...
WROCŁAW - POPOWICE
WROCŁAW - POPOWICE

Duże i wciąż rozwijające się osiedle, które stało się w ostatnim czasie ulubionym miejscem wielu inwestorów oraz deweloperów. Popowice to idealne miejsce na rozpoczęcie pilotażowego programu społecznego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

COSIE I PROPOLAB W MEDIACH

Przedstawiciele konsorcjum, beneficjenci i nasi partnerzy o projekcie CoSIE

Współtworzenie w Polsce

Podczas warsztatów prowadzonych przez Brytyjskie Stowarzyszenie People’s Voice Media, zapytaliśmy uczestników o to, co myślą o współtworzeniu, jakie widzą zagrożenia związane ze wdrażaniem tego typu działań oraz, co myślą na temat takiego sposobu projektowania usług publicznych.

Wypowiadali się między innymi naukowcy, przedstawiciele lokalnej społeczności, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz inne osoby związane bezpośrednio lub pośrednio z projektowaniem usług publicznych.

Sąsiedzkie Miejsce Spotkań

Na festynie „U Oblatów” prezentowaliśmy Państwu pierwszą wersję SMS Popowiece, czyli Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań. W naszym namiocie odbywały się warsztaty z kiszenia warzyw, można było też odebrać Kartę Seniora, odpocząć na leżakach, pograć w gry planszowe i porozmawiać o projektach WBO.

Już niedługo będziemy mogli zaprosić mieszkańców Popowic do kolejnego Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań. Tym razem będzie to instalacja zaplanowana na dwa miesiące. W tym czasie odbędzie się tam wiele ciekawych wydarzeń. Już teraz zapraszamy do PoPo Centrum.

REPORTERZY SPOŁECZNI

Grupa społeczników, której celem jest zachęcanie mieszkańców do dialogu

Reporterzy Spoeczni

Wiele osób mieszkających na Popowicach chciałoby wypowiedzieć się na temat swojego otoczenia, społeczności i otaczającej ich rzeczywistości. Mieszkańcy osiedla mają bogate doświadczenie życiowe oraz zawodowe i dzięki ich wkładowi w rozwój osiedla, stanie się ono bardziej urozmaicone i bogatsze kulturowo.

Reporterzy Społecznie dają ludziom możliwość swobodnego wypowiedzenia się na dowolny temat, a projekt ProPoLab daje miejsce – platformę do publikowania krótkich wywiadów. Dzięki temu obraz i głos mieszkańców może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt podzielony jest na dziesięć etapów, w ramach których realizowane są różne zadania oraz działania

AKTUALNOŚCI

Bierzące działania i wydarzenia związane z realizacją projektu

MIĘDZYNARODOWE KONSORCIUM

W projekcie uczestniczą 24 podmioty z 10 państw Unii Europejskiej