Raport z badania

Diagnoza potrzeb i oczekiwań w zakresie usług społecznych seniorów na Popowicach - Paweł Timler

Zobacz wyniki
Raport z badania

Broszura ProPoLab

Informacje o Laboratorium Popowice i projekcie CoSIE

Czytaj więcej...
Broszura ProPoLab

Projekt Popowice

Wspólne tworzenie przestrzeni dla poprawy jakości życia

Czytaj więcej...
Projekt Popowice

Wspólne tworzenie

Wykreujemy nową przestrzeń dla mieszkańców Popowic

Czytaj więcej...
Wspólne tworzenie

Projekt CoSIE

Wspólne tworzenie usług publicznych w Europie

Czytaj więcej...
Projekt CoSIE
WSPÓLNE TWORZENIE
WSPÓLNE TWORZENIE

Kreujemy przestrzeń dla mieszkańców Popowic, w której mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a także będą mogli rozwijać więzi społeczne. Naszym celem jest zaprojektowanie przyjaznej i twórczej przestrzeni.

Czytaj więcej...
PROJEKT CoSIE
PROJEKT CoSIE

Co-creation of public service in Europe - Wspólne tworzenie usług publicznych w Europie. Projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020, przez międzynarodowe konsorcjum 10 państw Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...
NASZE PROPOLAB
NASZE PROPOLAB

Jak pokazują praktyka, polskie miasta wykazują deficyt w zakresie mieszkaniowej polityki senioralnej. Dlatego rozwiązania wypracowane i testowane w projekcie na Popowicach mogę posłużyć jako model innowacyjnej praktyki.

Czytaj więcej...
WROCŁAW - POPOWICE
WROCŁAW - POPOWICE

Duże i wciąż rozwijające się osiedle, które stało się w ostatnim czasie ulubionym miejscem wielu inwestorów oraz deweloperów. Popowice to idealne miejsce na rozpoczęcie pilotażowego programu społecznego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

COSIE I PROPOLAB W MEDIACH

Przedstawiciele konsorcjum, beneficjenci i nasi partnerzy o projekcie CoSIE

Piknik w PoPo Centrum i promocja WBO 2019

PoPo Centru raz na jakiś czas staje się prawdziwym centrum życia osiedlowego. Tak też stało się 21 września podczas pikniku zorganizowanego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mojej PoPo i Klubem „Tęcza”. Wydarzenie to było pewnym podsumowaniem działania PoPo Centrum.

Dodatkowo na pikniku promowaliśmy Popowickie projekty złożone w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, czyli #55 – PoPoEnergia – oświetlenie Polany i Parku Popowickiego oraz #237 – Wyznaczenie 17 południka przez miasto WROCŁAW oraz markera na Polanie Popowickiej.

Współtworzenie w Polsce

Podczas warsztatów prowadzonych przez Brytyjskie Stowarzyszenie People’s Voice Media, zapytaliśmy uczestników o to, co myślą o współtworzeniu, jakie widzą zagrożenia związane ze wdrażaniem tego typu działań oraz, co myślą na temat takiego sposobu projektowania usług publicznych.

Wypowiadali się między innymi naukowcy, przedstawiciele lokalnej społeczności, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz inne osoby związane bezpośrednio lub pośrednio z projektowaniem usług publicznych.

Demontaż PoPo Centrum

Cztery miesiące temu, a dokładnie 22 czerwca 2019 na Popowicach pojawiło się PoPo Centrum, czyli miejsce spotkań dla mieszkańców, grup nieformalnych oraz organizacji działających na terenie osiedla. Miejsce to było świadkiem festynów, pikników i wielu innych aktywności inicjowanych przez lokalnych aktywistów.

Niestety wszystko musi się kiedyś skończyć. Tak się stało i wy tym wypadku, bo 12 października 2019 przyszedł czas na rozebranie PoPo Centrum. Niestety nie znalazł się nikt chętny na przechowanie konstrukcji przez zimę, więc została ona zutylizowana i nie będzie już służyć mieszkańcom w kolejnym sezonie letnim.

Sąsiedzkie Miejsce Spotkań

Na festynie „U Oblatów” prezentowaliśmy Państwu pierwszą wersję SMS Popowiece, czyli Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań. W naszym namiocie odbywały się warsztaty z kiszenia warzyw, można było też odebrać Kartę Seniora, odpocząć na leżakach, pograć w gry planszowe i porozmawiać o projektach WBO.

Już niedługo będziemy mogli zaprosić mieszkańców Popowic do kolejnego Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań. Tym razem będzie to instalacja zaplanowana na dwa miesiące. W tym czasie odbędzie się tam wiele ciekawych wydarzeń. Już teraz zapraszamy do PoPo Centrum.

REPORTERZY SPOŁECZNI

Grupa społeczników, której celem jest zachęcanie mieszkańców do dialogu

Reporterzy Spoeczni

Wiele osób mieszkających na Popowicach chciałoby wypowiedzieć się na temat swojego otoczenia, społeczności i otaczającej ich rzeczywistości. Mieszkańcy osiedla mają bogate doświadczenie życiowe oraz zawodowe i dzięki ich wkładowi w rozwój osiedla, stanie się ono bardziej urozmaicone i bogatsze kulturowo.

Reporterzy Społecznie dają ludziom możliwość swobodnego wypowiedzenia się na dowolny temat, a projekt ProPoLab daje miejsce – platformę do publikowania krótkich wywiadów. Dzięki temu obraz i głos mieszkańców może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt podzielony jest na dziesięć etapów, w ramach których realizowane są różne zadania oraz działania

AKTUALNOŚCI

Bierzące działania i wydarzenia związane z realizacją projektu

MIĘDZYNARODOWE KONSORCIUM

W projekcie uczestniczą 24 podmioty z 10 państw Unii Europejskiej