10 grudnia odbyło się wideo spotkanie Komitetu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi, w skład którego wchodzi również Fundacja Aktywny Senior.

Dyrektor Biura Strategii Miasta Wrocławia Marzena Horak przedstawiła wstępne plany i założenia do przygotowania kolejnej Strategii Rozwoju Miasta do 2050. Aktualnie przygotowywany jest raport o stanie Miasta. Intensywne prace będą prowadzone w przyszłym roku.

W planach jest miedzy innymi opracowywanie scenariuszy przyszłości dla Wrocławia oraz fabularyzacja – jeden dzień we Wrocławiu w 2050r.

Fabularyzacja – jeden dzień we Wrocławiu w 2050r. Będą konsultacje społeczne i zastanawianie się jakie wyzwania stoją przed mieszkańcami na przyszłe 30 lat. Nowa Strategia Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z NGO powinna uwzględniać te założenia. W dalszej części tego spotkania wstępne założenia do badań ilościowych i jakościowych przedstawił Arkadiusz Drukier, który będzie przygotowywał tę diagnozę.

Przedstawiciel Fundacji Aktywny Senior zakomunikował że w opracowaniu tej nowej strategii powinno się znaleźć współtworzenie jako stały element polityk społecznych Wrocławia. Kolejną część poświęcona była  podsumowaniu 5 Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych.

Przygotowywanie nowej Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z NGO

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *