Przygotowywanie nowej Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z NGO

10 grudnia odbyło się wideo spotkanie Komitetu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi, w skład którego…