Zgłoszony do Funduszu Osiedlowego 2022-2023 projekt miejsca spotkań dla mieszkańców Popowic, jest realizacją tego czego chcą mieszkańcy: mieć miejsce spotkań. Ten postulat pojawił się już w trakcie realizacji projektu CoSIE – Laboratorium Popowice.

Zacznijmy jednak od początku. Podczas realizacji Laboratorium Popowice mieszkańcy biorący udział w projekcie, ale też ankietowani podczas jego trwania, sygnalizowali, że chcą mieć miejsce spotkań. Nawet nazwali je roboczo SMS (Sąsiedzkie Miejsce Spotkań).

W czasie trwania ProPoLab powstał prototyp takiego miejsca spotkań czyli Popo Centrum. Było ono zlokalizowane na terenie tzw. górki i jeszcze bardziej podkręciło apetyty popowiczan. Spotkania, organizowane tam przez zespół projektowy CoSIE, gromadziły wielu mieszkańców. Nawet w czasie deszczu.

W ramach Funduszu Osiedlowego 2022-2023 Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. zgłosiła – na wniosek mieszkańców – projekt pt. „Miejsce spotkań dla mieszkańców Popowic” przy ul. Rysiej. Projekt ten zajmuje drugie miejsce na liście rangowej. Ma więc ogromną szansę na realizację. Zakłada on niemal dokładnie takie miejsce spotkań, jak wypracowane w toku działań projektowych ProPoLab. Szkoda, że podczas prac projektowych nie skorzystano w pełni z gotowych propozycji, opisanych w poprojektowym Poradniku.

Jest zatem szansa, że powstanie upragnione i oczekiwane przez mieszkańców miejsce spotkań, mimo nieco sprzecznych działań ze strony SMLW Popowice. Ta bowiem planuje na górce realizację drogiego i długoletniego projektu. Już wiadomo, że nie spełnia on wielu funkcji, jak np. mini amfiteatr, kino plenerowe czy kontenerowy klub. Zamyka tymczasem Klub Osiedlowy „Tęcza”. Z drugiej strony, spółdzielnia chce przenieść Klub „Tęcza” do lokalu o powierzchni ok. 300 m². Jest on planowany dla potrzeb działalności kulturalno-oświatowej w budynku przy Legnickiej 59 czyli Legnicka Street. Nie jest on położony w centralnym punkcie osiedla tak, jak oczekują tego mieszkańcy  Popowic. Według ostatnich informacji ma tam powstać…dom kultury!

Najbardziej optymistyczne jest to, że w sumie mieszkańcy zadecydowali – głosując w Funduszu Osiedlowym – za miejscem spotkań. Na pewno ono powstanie, bo taka jest wola mieszkańców.

To efekt projektu – miejsce spotkań zamiast parkingu

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *