Manchester - 06.06.2019

Tematem sympozjum było Współtworzenie usług publicznych poprzez historie przekazujące ludzkie doświadczenie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych. Nie zabrakło również przedstawicieli międzynarodowego projektu CoSIE, który reprezentowało 7 osób z różnych krajów, w tym wspomniany członek Laboratorium Popowice.

Konferencja ta była pierwszą z planowanego corocznego cyklu. Jej celem było przybliżenie idei Raportowania Społecznego, jako narzędzia do polepszania i przeprojektowywania usług publicznych. Sympozjum otworzył twórca metody – Gary Copitch ze stowarzyszenia People’s Voice Media, który zrobił teoretycznym wstęp do metody, jej celów i narzędzi.

Następnie sesje wykładowe z krótkimi ćwiczeniami dla publiczności poprowadzili członkowie stowarzyszeń oraz jednostek badawczych, którzy używali metody Raportowania Społecznego do prowadzenia dużych projektów. Przewijały się tematy usług zdrowia publicznego, zdrowia psychicznego, osób wykluczonych ze społeczności, poszukiwania tożsamości zmieniających się miast i dzielnic oraz poszukiwania możliwości zmian i wykorzystywania zebranych materiałów.

Ostatnia sesja należała do zespołu CoSIE, w której każdy przedstawiciel kraju partnerskiego wygłosił krótką i inspirująca wypowiedź, dotyczącą współtworzenie usług publicznych. Następnie wywiązała się z tego dyskusja z widownią. Reprezentantka ProPoLab podzieliła się z publicznością swoja wiedzą dotyczącą projektowania zorientowanego na końcowego użytkownika oraz projektowania włączającego użytkowników.

Udział w tym wydarzeniu przybliżył nam jeszcze bardziej metodę, która przywędrowała do nas z Anglii i uświadomił ogromną moc jaką niesie. Z pewnością będziemy dalej propagować ruch Raportowania Społecznego we Wrocławiu oraz rozwijać działania popowickich Reporterów Społecznych.

Sympozjum w Manchesterze

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *