Seminarium podsumowujące całość projektu CoSIE odbyło się 5 maja 2021 w formule on-line. Mottem seminarium było: „W kierunku współtworzenia usług publicznych na szczeblu lokalnym – innowacyjne koncepcje i praktyka cross Europe”. Było ono próba odpowiedzi na pytania: Jakie są kluczowe kwestie związane ze współtworzeniem usług publicznych na szczeblu lokalnym w całej Europie? Jakie wyzwania, potencjał i cechy można zidentyfikować?

W sesji powitalnej i inauguracyjnej wzięli udział: moderator Anita Narbro, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turk oraz , przedstawiciele JPI Urban Europe (Margitt Noll, Przewodniczący, tbc), Urban Experts Research Alliance (Edoardo Croci, Przewodniczący, tbc), CoSIE (Heli Aramo-Immonen, Dyrektor CoSIE), Uniwersytetu Wrocławskiego (Aldona Wiktorska-Święcka, w imieniu Katedry Studiów Europejskich). Przemówienia inauguracyjne wygłosili – Aldona Wiktorska-Święcka, Uniwersytet Wrocławski, która mówiła o współtworzeniu usług publicznych, o dylematach i wyzwaniach, związanych z badaniami i praktyką. Głos zabrał także Christopher Fox z Manchester Metropolitan University.

W dyskusja plenarnej I nt. „W kierunku współtworzenia usług publicznych w praktyce lokalnej w Unii Europejskiej”, moderatorem była Anna Janus-
Uniwersytet Wrocławski, a głos zabierali: Jessica Dijkman – Gmina Houten, Paolo Giorgi Rossi – Lokalna Jednostka Zdrowia Reggio Emilia, Javier González Cardona – Fundacja Zatrudnienia i Rozwoju Lokalnego Valènciactiva.

W dyskusji plenarnej II nt. „W kierunku współtworzenia usług publicznych w teorii i badaniach”, moderatorem był Mariusz Dybał – Uniwersytet Wrocławski, a głos zabierali: Taco Brandsen – Radboud University, Harri Jalonen – Uniwersytet w Vaasa, Rob Grundemann-Uniwersytet Nauk Stosowanych w Utrechcie, Andrea Bassi – Uniwersytet Boloński, Susan Baines – Manchester Metropolitan University

Prezentacji otwierającej warsztaty, dokonała moderator Anna Miśniakiewicz, Fundacja Active Senior & Workshops Facilitators. Były to następujące warsztaty:

WARSZTAT 1: Plan współtworzenia: Jak zaplanować proces współtworzenia? Michael Willoughby – Politechnika w Walencji, Magnus Lindh,- Uniwersytet w Karlstad.

WARSZTAT 2: Living Labs: Jak wspierać innowacje relacji do współtworzenia za pomocą Living Labs, Rob Willson- Uniwersytet Northumbria.

WARSZTAT 3: Doświadczenie: Jak tworzyć profile użytkowników za pomocą metody raportowania społeczności, Hanna Kirjavainen – Uniwersytet Nauk
Stosowanych w Turku, Ville Nieminen – Stowarzyszenie Fińskich Władz Lokalnych i Regionalnych.

WARSZTAT 4: Doświadczenie życiowe: Jak współtworzyć z zainteresowanymi stronami – przydatne metody i narzędzia, Anna Janus, Uniwersytet Wrocławski, Anna Miśniakiewicz, Fundacja Aktywny Senior

Podsumowania warsztatów dokonała i wnioski przedstawiła Anna Miśniakiewicz, Fundacja Aktywny Senior. Natomiast uwagi końcowe i zalecenia
przedstawił Heli Aramo-Immonen, dyrektor CoSIE. Seminarium organizowane było przez konsorcjum CoSIE, Urban Experts Research Alliance JPI Urban Europe i Uniwersytet Wrocławski.

Seminarium podsumowujące projekt CoSIE

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *