4 kąty na trójkącie

Zagadnienia związane z jakością zamieszkiwania to jedno z głównych zadań rewitalizacji. Wskazana jest więc poszukiwanie nowych form mieszkalnictwa w śródmiejskich obszarach Wrocławia.

Jakie problemy czekają w tym względzie na rozwiązanie? Są to: starzenie się społeczeństwa, zmieniające się tradycyjne struktury rodzinne, wyzwania związane z wdrożeniem przepisów budowlanych przy remontach i modernizacji historycznej zabudowy, oczekiwania mieszkańców co do jakości życia. Interesujące jest też pytanie czy i w jaki sposób miasto może mieć wpływ na obecną ofertę na rynku. Daje ona tylko wybór pomiędzy mieszkaniami komunalnymi i deweloperskimi.

Wspólnie z wrocławskim oddziałem SARP, Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. przeprowadziła warsztaty architektoniczno-urbanistyczne. Ich efekty pokazane zostały 16 listopada, podczas publicznej prezentacji w Muzeum Architektury.

Osiem wrocławskich pracowni projektowych zaprezentowało koncepcje dla wybranych działek i obiektów na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Prezentacjom towarzyszyła dyskusja. Warsztaty są częścią projektu „4 kąty na trójkącie”, realizowanego w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast.

Więcej informacji na www.w-r.com.pl

Nowe formy mieszkalnictwa we Wrocławiu

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *