Konferencja MDL

Konferencja MDLZgodnie z Living Planet Report z 2016 r. wartość Wskaźnika Żyjącej Planety spadła od 1970 r. o 58%. Przyspieszony rozwój technologiczny i gospodarczy odbywa się często kosztem ekosystemów. Zauważalny jest również szereg problemów urbanizacyjnych dotyczących miast XXI w., tj. gentryfikacja, kontrurbanizacja, suburbanizacja, czy rozlewanie się miasta (ang. urban sprawl). Dynamiczny rozwój cywilizacyjny stanowi podstawę do dyskusji o przyszłości i kierunkach kształtowania obiektów architektonicznych i terenów zurbanizowanych.

Idąc naprzeciw działaniom projektowym i biorąc odpowiedzialność za lepszą jakość życia kolejnych pokoleń naukowcy spotkali się w celu naukowej dyskusji, w interdyscyplinarnym gronie, dotyczącej kształtowania miast jutra.

Otwarcie Konferencji zainaugurowała sesja plenarna podczas której profesor dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska oraz dr hab. inż. Romuald Tarczewski, prof. PWr powitali zebranych gości, następnie Koordynator Projektu Planistycznego Wystroju Miasta Wrocławia – Beata Urbanowicz przedstawiła działania Plastyka Miejskiego z ostatnich lat. Następnie przedstawiciel firmy IKEA – Paula Pater przedstawił zrównoważone podejście do projektowania, po czym Pani Elżbieta Olejnik z HORYZONTU 2020 przedstawiła możliwości rozwoju i prowadzenia badań dzięki temu programowi. W Konferencji uczestniczyli młodzi naukowcy oraz doktoranci z całej Polski, którzy zaprezentowali 47 wystąpień na różne tematy dotyczące przyszłości miast. Koordynator Projektu ProPoLab Anna Miśniakiewicz zaprezentowała wystąpienie pt.: Współtworzenie miasta na przykładzie Wrocławskiego Projektu Laboratorium Popowice działającego w ramach CoSIE, czym wzbudziła zainteresowanie Rady Naukowej Konferencji uzyskując nagrodę za wyróżniającą się prezentację. Podczas tego wystąpienia zostały zaprezentowane badania prowadzone w ramach Laboratorium Popowice – wspólnie tworzenie przestrzeni dla poprawy jakości życia.

Więcej informacji dotyczących konferencji znaleźć można na stronie internetowej: miastodlaludzi2018.wixsite.com/konferencja

Konferencja Naukowa MIASTO DLA LUDZI

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *