W grudniu br. rozpoczął swoją działalność ODLOT. Strefa Partycypacji. Jest to miejsce prowadzenia rozmów oraz informowania o społecznej aktywności we Wrocławiu. Partycypacja to jednak nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie i ich umiejętności jak twierdzą organizatorzy.

Zaprojektowano cykl warsztatów w ramach Akademii partycypacji mających na celu wzmocnienie kompetencji osób już zajmujących się partycypacją lub mających takie plany w przyszłości. W szczególności zaprasza się przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące Centra Aktywności Lokalnej, a także radnych i radne osiedlowe.

Cały cykl warsztatów będzie się odbywał w ODLOCIE. Strefie partycypacji (ul. Piłsudskiego 34).

5 grudnia 2022 odbył się WARSZTAT 1 w którym uczestniczył przedstawiciel Fundacji Aktywny Senior.

Tytułem tego warsztatu było: Jak zaplanować konsultacje społeczne?

Prowadzącymi byli: Krzysztof Ziental – Wydział Partycypacji Społecznej UMW, Tadeusz Mincer – Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Opis warsztatu:

Podstawą konsultacji społecznych jest dobry plan. Zawiera on rzeczy ogólne takie jak tematyka rozmowy, ale również bardzo szczegółowe – takie jak kolor karteczek wykorzystywanych na spotkanie. O żadnym z tych elementów nie można zapomnieć. Podczas warsztatów omówiono kilka przykładoów “zielonych” konsultacji z ostatniego czasu. Pokazano jak zostały zaplanowane i jakie to miało konsekwencje. Uczestnicy i uczestnicy warsztatu mieli możliwość przenalizowania tych planów, a następnie wspólne zaproponowanie planu na kolejne konsultacje. Warsztat miał również na celu pokazanie formalno-prawnych uwarunkowań organizacji konsultacji społecznych we Wrocławiu.

Cykl tych warsztatów oraz stworzone nowe miejsce do „Strefa partycypacji” może być impulsem dla uczestników projektu „Współtworzenie innowacyjnych usług społecznych w Europie – COSiE – ProPoLab https://propolab.f-as.pl/ To dobry czas i miejsce do promowania idei współtworzenia. Przekazaliśmy przedstawicielowi Wydziału Partycypacji Społecznej UMW publikację, poradnik oraz Opinię EKES z zaproszeniem do podjęcia wspólnych działań upowszechniających współtworzenia usług społecznych we Wrocławiu.”

Akademia partycypacji – cykl warsztatów

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *