Spotkanie z przedstawicielami Vantage Development S.A.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony CoSIE – Paweł Timler reprezentujący Uniwersytet Wrocławski, Jerzy Lech – Pełnomocnik Zarządu i Marek Ferenc- Prezes zarządu Fundacji Aktywny Senior. Ze strony Vantage Development S.A. Henryk Wojciechowski Dyrektor Działu Rozwoju i Katarzyna Szydłowska-Biskup specjalista ds. komunikacji.

Celem spotkania było zapoznanie przedstawicieli dewelopera z celami projektu CoSIE oraz omówienie realizowanych i planowanych w jego ramach działań. W czasie dyskusji wskazano obszary z największym potencjałem współdziałania, a także zaproszono Vantage Development S.A. (VD S.A.) do współpracy jako bardzo ważnego interesariusza tego projektu. VD S.A. rozpoczyna inwestycję budowlaną zwaną „Port Popowice” w sąsiedztwie osiedla Popowice. Obie strony wymieniły się informacjami dotyczącymi najbliższych i przyszłych działań. Przedstawiciel spółki potwierdzili, że mają świadomość konieczności innego, nowego podejścia do projektowania i budowania nowych osiedli z uwzględnieniem już nie tylko potrzeb estetycznych, czy architektonicznych, ale przede wszystkim potrzeb społecznych mieszkańców zarówno nowego jak i sąsiedniego osiedla.

Strony zobowiązały się do wzajemnej wymiany bieżących informacji i wzajemnego wspierana się przy realizacji projektu i inwestycji. I tym samym uznały, że są dla sobie niezbędne szczególnie w obszarze działań społecznych mieszkańców obu osiedli.

Spotkanie z Vantage Development

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *