W wyjeździe tym wzięli udział Reporterzy Społeczni – Marianna Jaje, Felicja Waltoś, Grażyna Żabińska-Olszańska, Władysław Kluczewski, Tomasz Kapłon, Jerzy Lech oraz przedstawiciele Fundacji Aktywny Senior – Halina Miara, Anna Miśniakiewicz i Marian Ferenc. Zaproszeni na wyjazd zostali Joanna Warecka – CAL, Agata Bulicz – CAL, Anna Wysocka-Gazda – CAL, a także Eleonora Maras z Klubu SM Popowice Tęcza oraz
Daniel Kozłowski – wiceprezes Stowarzyszenia Moje Popo.

Celem wyjazdu było uzyskanie wiedzy, dotyczącej funkcjonowania, prowadzenia oraz tworzenia ośrodków aktywizujących lokalne społeczności. Uczestnicy wyjazdu do Gdyni, mieli możliwość zwiedzenia placówek pn. Przystań i poznania ich funkcjonowania oraz systemu zarządzania nimi. Przystanie są nowoczesnymi placówkami, w których mieszkańcy znajdują przestrzeń do realizowania swoich pasji i decydują o ich programie. Tu warto dodać, że w Gdyni funkcjonuje Laboratorium Innowacji Społecznych czyli samodzielna jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni. To także idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony, potrzebuje nowych pomysłów. Nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do mieszkańców. Zadaniem LIS jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania – żyło się lepiej.

Przystanie to sieć centrów sąsiedzkich, a zarazem wspólna inicjatywa gdyńskiego samorządu, miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych. Od połowy 2017 roku zaczęła się organizacja pierwszej placówki z sieci, Przystani Chylońska 237 w Cisowej. Potem powstawały kolejne – Lipowa 15 na Wielkim Kacku, Śmidowicza 49 w Oksywiu, i Opata Hackiego 33 w Chyloni. W najbliższych latach planowane jest także otwarcie Przystani Widna 2A na Witominie.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić Przystań Lipowa 15, w której uzyskali od animatorki Urszuli Kokoszki wyczerpujące informacje o działalności tej placówki. Mogli też obejrzeć cały obiekt. Następnie zwiedzili Przystań Opata Hackiego 33 w Chyloni. Tam również zwiedzili obiekt oraz uzyskali informacje o działalności placówki oraz o tzw. SASZ czyli Systemie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. To czwarte centrum sąsiedzkie, które zostało otwarte w ramach sieci Przystani w Gdyni.

W trakcie wizyty u wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji Michała Gucia, uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się o powstaniu Przystani, poprzedzonym diagnozą i rozmowami z mieszkańcami, a także o chęci włączenia mieszkańców w organizowanie ich aktywności również poza centrum miasta. Z kolei uczestnicy wyjazdu przedstawili działania projektu Laboratorium Popowice i wrocławskie doświadczenia w organizacji Centrów Aktywności
Lokalnej.

Wizyta studyjna w Gdyni, dała wiele ciekawego materiału, ujawniając przy tym aktywność merytoryczną, która przewijała się w indywidualnych i zespołowych dyskusjach. Wiedzę tę będzie można spożytkoweać w dalszych działaniach Laboratorium Popowice.

Wyjazd studyjny do Gdyni

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *