Fundacja Aktywny Senior wraz wolontariuszami skupionymi wokół Fundacji została zaproszona 8 listopada br. do PRZESTRZENI TRZECIEGO WIEKU przy pl. Solidarności 1/3/5. Tam bowiem Fundacja Punkt Widzenia realizuje projekt pod tytułem „Inspiracje”. Więcej informacji o projekcie na: www.punktwidzenia.org.pl.

Pierwsza część warsztatów to „Malowanie – moja przygoda i pasja” czyli wystawa prac i spotkanie z Lidią Rygus, malarką amatorką, malującą akrylem i akwarelą, od martwej natury poprzez pejzaż do człowieka, doskonalącą warsztat w Ognisku Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta, autorką około 100 obrazów w „kolekcjach” prywatnych w Polsce, Hiszpanii, Niemczech.

Druga część warsztatów to „Współczesny i przyszły senior”. Było to spotkanie z Marianem Ferencem, prezesem Fundacji Aktywny Senior, nieustannie poszukującym innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów osób starszych m.in. w ramach międzynarodowej współpracy w projektach finansowanych z programu ERASMUS + i Grundtvig.

Warsztaty w Przestrzeni Trzeciego Wieku

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *