Spotkanie PVM - Sektor 3

W poniedziałek 29 października 2018 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, odbyło się spotkanie grupy PVM, czyli „Reporterów Społecznych”.

Spotkanie rozpoczęliśmy od omówienie bieżących spraw, związanych z realizacją projektu. Głównym tematem rozmów była wkładka do gazetki osiedlowej. Dyskutowaliśmy nad jej treścią oraz zastanawialiśmy się, jakie reakcje może wywołać nasze działanie.

Kolejną ważną sprawą było to w jaki sposób „Reporterzy Społeczni” mogą dotrzeć do mieszkańców oraz w jaki sposób mają pozyskiwać zgodę na swoje działania. Ustaliliśmy, że każda osoba, która będzie nagrywana musi wyrazić na to zgodę. Można to zrobić ustnie (jako część nagrania) lub pisemnie w formie oświadczenia.

Każdy „Reporter Społeczny” będzie mógł wylegitymować się za pomocą „wizytówki” z informacjami o projekcie. Zdecydowaliśmy, że na stronie projektu powstanie zakładka, zawierająca informacje o „Reporterach Społecznych”, o ich działaniach oraz założeniach projektu.

Ostatnią poruszaną kwestią były trzy warsztaty, które poprowadzą Ania Miśniakiwewicz oraz Ania Janus. Pierwsze spotkanie odbędzie się 15 listopada w Klubie Osiedlowym „Tęcza”. Kolejne warsztaty odbędą się 26 listopada oraz prawdopodobnie 3 grudnia.

Spotkanie grupy PVM w Sektorze 3

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *