Dni Gerontologi 2018

25-26 października 2018 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 49/53.

Tegoroczne III DNI GERONTOLOGII – WROCŁAW 2018, będą przebiegały pod hasłem „Srebrna gospodarka wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa”.

Organizatorami są Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w interdyscyplinarnej konferencji naukowej (pierwsza sesja tematyczna: „Wokół istoty i problemów srebrnej gospodarki”, druga sesja tematyczna: „Srebrna gospodarka: między teorią a praktyką”). Będzie możliwość wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym: „Kształcenie kadr na rzecz starzejącego się społeczeństwa: szanse-możliwości-wyzwania”. Zaprezentowane będą także dobre praktyki pracy z seniorami i warsztaty.

Do uczestnictwa w III Dniach Gerontologii – Wrocław 2018 zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką późnej dorosłości, szczególnie pracownicy wyższych uczelni, doktoranci, studenci, liderzy i członkowie organizacji senioralnych (kluby seniora, UTW), przedstawiciele administracji samorządowej, firm i instytucji, którym bliska jest refleksja nad fenomenem starości.

Więcej informacji w zaproszeniu – zobacz zaproszenie

Wrocławskie Dni Gerontologii 2018

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *