Spotkanie Reporterów w Rondo Cafe

Spotkanie było zorganizowane w sprawie pomocy merytorycznej Fundacji Batorego w przygotowaniu kampanii profrekwencyjnej i edukacyjnej przed wyborami do organów samorządowymi SMLW Popowice.

W spotkaniu udział wzięli Reporterzy Społeczni, działający w ramach projektu Laboratorium Popowice. Byli to – Felicja Waltoś, Marianna Jaje, Zofia Bicz i Tomasz Kapłon. Z ramienia Fundacji Aktywny Senior udział wziął Marek Ferenc.

Fundacja Batorego prowadzi od 2002 roku – wraz z organizacjami partnerskimi – ogólnopolską akcję „Masz Głos”. Ma ona na celu budowanie dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jej zadaniem jest też wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy wśród mieszkańców, jak i zwiększanie ich udziału w życiu publicznym. Dzięki takiej akcji, możliwy jest dostęp do materiałów, udział w szkoleniach, wymiana doświadczeń oraz wsparcie koordynatorów regionalnych przy planowaniu i prowadzaniu działań.

W trakcie spotkania jego uczestnicy przekazali swoje uwagi i opinie, dotyczące projektowanej na Popowicach kampanii profrekwencyjnej, przed wyborami do organów samorządowych SMLW Popowice. Wskazali oni na lokalne uwarunkowania – mieszkańcy, ich wiek, oczekiwania. Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides”, przedstawił działania stowarzyszenia. Ustalono z nim, że Fundacja Aktyny Senior otrzyma od Stowarzyszenia wskazówki i sugestie, dotyczące kampanii profrekwencyjnej.

Spotkanie Reporterów z przedstawicielem Fundacji Batorego

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *