W spotkaniu udział wzięli członkowie zespołu projektowego Laboratorium Popowice Anna Miśniakiewicz i Marek Ferenc. W trakcie spotkania wypracowywano dokument „Idea i praktyka działania CAL we Wrocławiu wersja 2.0”. Warto przypomnieć, że Centrum Aktywności Lokalnej to miejsce dla działań partnerskich i obywatelskich, współtworzone przez mieszkańców, prowadzone przez organizacje pozarządowe, zaangażowane w życie lokalnej społeczności, współfinansowane przez Gminę Wrocław.

Działalność CAL oparta jest na potrzebach, pasjach i potencjale twórczym mieszkańców. Poprzez działania edukacyjne, integracyjne i wspierające, CAL aktywizuje i wzmacnia postawy partycypacji, odpowiedzialności i solidarności społecznej. Buduje nieformalne więzi i poczucie przynależności, aktywnie włączając mieszkańców w decydowanie o kształcie ich osiedla i miasta. Działania CAL są dedykowane mieszkańcom osiedla, ale dostępne dla wszystkich. Wrocławskie CAL-e wspierają się, funkcjonując w sieci będącej partnerem miasta w realizacji idei kompletnych, współpracujących ze sobą osiedli.

Członkowie naszego zespołu dopilnowali, aby w założeniach do ogłaszanych konkursów na CAL w jego celach, znalazło się określenie „współtworzenie”.

Spotkanie w sprawie CAL-ów

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *