W dniach 24-25 listopada w spotkaniu konsorcujm w Atenach, uczestniczyli Mariusz Dybał, Anna Janus, Anna Miśniakiewicz. W spotkaniu zorganizowanym przez koordynatora projektu CoSIE (Finlandia) oraz partnera z Grecji, wzięli udział przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich projektu. Dwudniowe spotkanie dla przedstawicieli jednostek akademickich i wykonawczych, było poprzedzone jednodniowym spotkaniem dla kierowników pakietów roboczych (Exexutive Board meeting).

Pierwszy dzień spotkania był w największej mierze poświęcony koncepcji MOOC (Massive Open Online Courses- Masowy otwarty kurs online) oraz mapy drogowej. W mieszanych zespołach zastanawiano się nad jej konkretnymi elementami. Bardzo ważnym zaprezentowanym elementem, była integracja pakietów roboczych oraz koncepcja Living Lab (żywe laboratorium), wykonana przez brytyjski zespół i zaprezentowana przez Roba W. Na sam koniec David Carter z Manchesteru zaprezentował zmagania tego miasta z koncepcją Smart City oraz samej koncepcji tworzenia sieci miast inteligentnych w Europie

W trakcie spotkania miał miejsce panel, dotyczący upowszechniania w publikacjach naukowych. Omówione zostały elementy, konieczne do dostarczenia konsorcjum oraz wytyczne dotyczące publikacji.

Pod koniec drugiego dnia, sesja została podzielona na część dla przedstawicieli partnerów akademickich oraz na część dla partnerów wykonawczych. Dotyczyła na także zaangażowania interesariuszy. W większości zespołów trwałość wiązała się z wdrażaniem w lokalną politykę społeczną, pewnych elementów wypracowanych podczas projektu.

Spotkanie konsorcjum w Atenach

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *