Konferencja Aglomeracja Rozmawia

Marek Ferenc i Jerzy Lech, jako przedstawiciele FAS i reprezentanci Laboratorium Popowice – ProPoLab byli na Stadionie Miejskim we Wrocławiu i uczestniczyli w odbywającej się tam konferencji „Aglomeracja Rozmawia”. Zorganizowana ona została przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Gminę Wrocław oraz Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Spotkanie było okazją do pogłębionej dyskusji na temat konsultacji z mieszkańcami, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia
związane z mobilnością i inwestycjami dotyczącym infrastruktury komunikacyjnej. Rozmawiano także o budżetach obywatelskich pod kątem zagrożeń i możliwości wynikających ze znowelizowanych przepisów organizacji pozarządowych i ich możliwości współpracy z gminami.

Z racji realizowanego eksperymentu ProPoLab w środowisku mieszkańców na osiedlu Popowice w ramach projektu CoSiE przedstawiciele FAS wybrali panel związany z konsultacjami i komunikacją społeczną.
Panelistami byli: Monika Kozłowska-Święconek – Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, Daniel Chojnacki – Oficer rowerowy Wrocławia, Renata Harań-Matus – Wiceprezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, Radosław Jończak – Wiceprezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, Krzysztof Nowak – Fundacja na rzecz Studiów Europejskich.

Paneliści podzielili się doświadczeniami z konsultacji z interesariuszami. Są one wymagane podczas procesu przygotowania i uchwalania urbanistycznych planów miejscowych. Przedstawiono na przykładach występujące problemy i podejścia do konsultacji z mieszkańcami. Wskazano na ułomność prawną wymagań konsultacyjnych, po zakończeniu procesu planistycznego i po uzgodnieniach technicznych i środowiskowych. Wówczas korekty i zmiany z różnych względów są praktycznie niemożliwe do wprowadzenia. W konsekwencji tego stanu, idea konsultacji społecznych jest wypaczona i mało skuteczna w osiągnięcia celu. Jest nim akceptacja społeczna zamierzeń rozwojowych Gminy w środowisku jej mieszkańców. Podważa to również zaufanie do decydentów, wprowadza nieufność, niezrozumienie i opór lokalnych społeczności.

Podano przykłady możliwych rozwiązań, zarówno z punktu widzenia urbanistów, urzędników, jak i samych zainteresowanych, tj. grup konsultacyjnych. Zgodzono się z poglądem, by promować dobre praktyki innowacyjnego podejścia do konsultacji. Ustalono też, by stosować bardziej zrozumiały język w prezentowaniu przedmiotu konsultacji. Przedstawiciele ProPoLab zaproponowali, aby opracować – być może na skalę miasta, czy aglomeracji – przykładowy przewodnik dla konsultacji mieszkańcy – decydenci. Dyskusja była owocna i arcyciekawa, stanowiła doskonałe pole do wymiany doświadczeń w tym obszarze. Wszystkim wyżej wymienionym panelistom, jako interesariuszom, przedstawiciele FAS wręczyli zaproszenie na Spotkanie „Otwarte Popowice” 28 września br.

Kilka zdjęć z wydarzenia:

Konferencja Aglomeracja Rozmawia

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *