Spotkanie z SM "Popowice" - okładka

Zespół projektowy Laboratorium Popowice wziął udział spotkaniu z Zarządem i Radą Nadzorczą SMLW Popowice we Wrocławiu.

Laboratorium Popowice są częścią składową projektu „Co-creation of public services in Europe” („Współtworzenie usług publicznych w Europie„) w ramach Programu Horyzont 2020. W tym celu powołano międzynarodowe konsorcjum 24 podmiotów z 10 państw członkowskich Unii Europejskiej: z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Węgier i Polski. Polskę reprezentuje Uniwersytet Wrocławski (UWr) oraz Fundacja Aktywny Senior (FAS).

Projekt ma na celu wypracowanie i przetestowanie w wybranych gminach i regionach Unii Europejskiej innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania publicznego. Uczestniczą w nim: uczelnie, biznes, samorząd lokalny i regionalny, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, przedsiębiorców i wreszcie samych zainteresowanych: mieszkańców w wieku senioralnym.

Polskie studium dotyczyć będzie innowacji w senioralnej polityce mieszkaniowej na szczeblu wielkomiejskim. Rozwiązania będą wypracowywane i testowane we Wrocławiu na Popowicach w ramach tzw. „żywego laboratorium„.

24 maja w siedzibie SMLW Popowice miało miejsce spotkanie z Zarządem i Rada Nadzorczą tej spółdzielni. W spotkaniu udział wzięli: kierownik polskiego konsorcjum projektu prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, oraz członkowie zespołu projektowego – dr Anna Janus, Paweł Timler, prezes Fundacji Aktywny Senior Marek Ferenc, członek Fundacji Jerzy Lech i rzecznik prasowy projektu Tomasz Kapłon. Ze strony SM Popowce uczestniczył Zarząd w składzie: Mirosław Miciak-prezes Zarządu, Bogdan Słowik – z-ca prezesa ds. technicznych oraz Michał Żołnierowicz – Główny Księgowy.

Spotkanie otworzył Leszek Zakosztowicz, przewodniczący Rady Nadzorczej. Dokonał prezentacji zespołu projektowego. Głos zabrała prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, która przedstawiła zespól projektowy: w składzie dr Anna Janus, Paweł Timler, prezes Fundacji Aktywny Senior Marek Ferenc, pełnomocnik Zarządu Fundacji Jerzy Lech, Tomasz Kapłon rzecznik prasowy projektu. Przedstawiła ona założenia projektu CoSIE, jego cele i ideę wspólnego tworzenia. Natomiast dr Anna Janus przedstawiła adresata projektu, którym są seniorzy. Podkreśliła działania UE, zmierzające do uruchomienia inicjatywy oddolnej. Przedstawiła też sposób realizacji projektu m.in. poprzez warsztaty i poprawę komunikacji.

Marek Ferenc, prezes Fundacji Aktywny Senior zapoznał zebranych z celami i zadaniami Fundacji, a Jerzy Lech uzupełnił jego wystąpienie o wcześniejsze działania Fundacji wspólnie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, prowadzone w 2016 roku.

Ze strony członków Rady Nadzorczej SM Popowice padały pytania. Czy zespół projektowy może wnioskować o utworzenie domu kultury na Popowicach. Prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka wyjaśniła, że dostęp do kultury jest kanonem niekwestionowanym przez UE. Ponieważ do projektu przystąpił Urząd Miejski Wrocławia, możliwe będzie przyjrzenie się gdzie jest blokada. Padło także pytanie o budżet projektu. I tutaj prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka przypomniała, że jednym z zadań projektu jest opracowanie koncepcji : „Chcemy zmieniać przestrzeń, zgodnie z intencjami mieszkańców„. Jednym z działań jest także przekonanie Unii do włączenia projektu do jej Regionalnego Programu Operacyjnego.

W trakcie spotkania padły także pytania o projekty realizowane przez członków zespołu. Prezes SM Popowice pytając o konkrety w działaniu przedstawił przykład zadania, zrealizowanego na Popowicach w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego – parking przy ul.Rysiej/Popowickiej. Prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka przypomniała m.in. swoje działania przy WBO, w sprawie parytetu jeśli chodzi o zarobki kobiet i pozyskiwanie prywatnych przedsiębiorstw do partnerstwa publiczno-prywatnego. Wymieniła też prowadzone w ramach projektu Horyzont 2020 działania w Wiedniu i Berlinie, dotyczące zazieleniania tych miast. Natomiast dr Anna Janus przedstawiła prowadzone przez nią od 2004 roku projekty rewitalizacyjne małych gmin.

Spotkanie będące prezentacją projektu, przybliżyło zapewne jego założenia członkom organów samorządowych i Zarządu SM Popowice.

Zdjęcia ze spotkania

Spotkanie z SM "Popowice" Spotkanie z SM "Popowice" Spotkanie z SM "Popowice" Spotkanie z SM "Popowice"

Spotkanie zespołu projektowego CoSIE w SM Popowice

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *