SM Popowice

Zespół projektowy „Laboratorium Popowice” otrzymał zaproszenie na spotkanie z Radą Nadzorczą wraz z Zarządem SM Popowice. Na spotkaniu tym zostaną przedstawione założenia projektu CoSIE. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 maja o godz. 17-tej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowej POPOWICE” przy ul. Popowickiej 28, 54-237 Wrocław.

Zespól  „”Laboratorium Popowice”  przygotował na to  spotkanie tematy:

  • Działalność edukacyjna FAS od 2010 r. Na terenie Centrum Sektor3 przy zajezdni przeszkolono 270 osób z osiedla Popowice.
  • Wnioski i spostrzeżenia z lokalnej mini diagnozy  przeprowadzonej w ramach projektu pod  nazwą:   Przestrzeń publiczna dla seniorów” z listopada 2016r.
  • Inicjatywa promowania Popowicjusza.
  •  Omawianie na  spotkaniach – warsztatach z mieszkańcami Popowic, propozycji  konstytucji dla Osiedla Popowice. Miejscem jej umieszczenia byłaby przestrzeń, skwer koło Popowicjusza. Być może   stałaby  się  ona takim ogólnie akceptowanym miejscem z określonymi atrybutami wspólnoty.
  • Relacja ze  spotkania informacyjnego,  dotyczącego  CoSIE z Radą Zespołu Nieruchomości nr 2 w SMLW Popowice oraz  spotkania  Maciejem Szabatowskim z inicjatywy sąsiedzkiej MojePopo, który wyraził chęć współpracy przy naszym projekcie.
  • Przedstawienie planu spotkań i warsztatów, organizowanych w różnych miejscach osiedla w taki sposób, aby osoby z poszczególnych jego części miały bliski dostęp. I tak: wschodnia część  Popowic – klub Tęcza, biblioteka na Jeleniej, środkowa część – siedziba Spółdzielni, zachodnia  część– to pytanie do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Być może  władze spółdzielni wskażą odpowiednie miejsce.
  • Rozważenie organizowania spotkań i warsztatów w pomieszczeniach przy kościele.  9 czerwca FAS wystawia stoisko na festynie, który jest współorganizowany przez Parafię i Radę Zespołu Nieruchomości nr 1 i  2.  Wówczas  możliwa będzie  rozmowa  z proboszczem.
Zaproszenie na spotkanie z Zarządem SM Popowice

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *