SM Popowice

W spotkaniu wzięli udział ze strony SMLW Popowice, Mirosław Miciak – Prezes Zarządu, Bogdan Słowik -z-ca Prezesa ds. Technicznych, Michał Żołnierowicz -członek Zarządu, Główny Księgowy. Natomiast Fundację Aktywny Senior reprezentowali Marek Ferenc, Jerzy Lech i Tomasz Kapłon.

Na wstępie Marek Ferenc, prezes Fundacji Aktywny Senior przedstawił założenia organizacyjne i techniczne spotkania „Otwarte Popowice”. Podkreślił kwestie stałego raportowania koordynatorowi projektu zarówno postępu prac, jak i ich zaawansowania. Uzgodnione zostały także kwestie, dotyczące promocji spotkania tj. umieszczenia plakatów na tablicach ogłoszeniowych w budynkach SMLW Popowice.

Zarządowi przedstawiono projekt breloczka z podobizną krasnala Popowicjusza. Zarząd zaakceptował ten projekt i poprosił o przekazanie części wykonanych breloczków spółdzielni. FAS zadeklarowała przekazanie nieodpłatnie 300 szt. Breloczków.

Podczas spotkania omówione zostały także kwestie dotyczące transportu elementów, używanych podczas spotkań, jak m.in. podest, czy ekran. Ze strony SMLW Popowice będzie zapewniona pomoc w dostarczeniu ich na miejsce spotkań, czyli do sali św. Eugeniusza. Ponadto uzgodniono, że organizatorzy przekażą SMLW Popowice rezultaty Spotkania, w postaci dokumentacji.

 

Spotkanie w SMLW Popowice

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *