Spotkanie w Newcastle

W ciągu trzydniowego spotkania na Uniwersytecie Northumbria uczestniczyły 34 osoby z Włoch, Węgier, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Anglii, Holandii, Estonii oraz Polski. W skład polskiego zespołu wchodziło dwóch członków zespołu uniwersyteckiego – Aldona Wiktorska-Święcka oraz Anna Janus, obie z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawiciel Fundacji Aktywny Senior – Anna Miśniakiewicz.

Poszczególne kraje znajdują się w różnych falach projektów, które mają uczyć się nawzajem i tak fala B uczy się od fali A, natomiast fala C (do której należy nasz zespół) uczy się od fali A oraz B. W Newcastle swoimi doświadczeniami dzieliły się głównie zespoły z fali A, które rozpoczęły swoje badania oraz tzw. Żywe Laboratorium znacznie wcześniej.

Tak więc zespoły z Anglii, Włoch i Szwecji, które znajdują się w fali A, prezentowały wyniki swojej dotychczasowej pracy oraz modele jakie udało im się opracować na podstawie działań. Zaznajomili pozostałe zespoły, zarówno ze swoimi działaniami, trudnościami na jakie napotkali, jak i możliwościami wdrażania Living Lab (Żywego Laboratorium). Sue Baines oraz Andrea Bassi przeprowadzili warsztaty z opracowania modeli Living Lab, metod dostarczenia Living Labs oraz opracowania wyników.

Wszystkie zespoły z fali B i C zaprezentowały swoje dotychczasowe działania oraz schemat procesu, którym podążają. Wykłady dotyczące schematów Living Lab oraz modelu Theory of Change (teoria zmian) poprowadził prof. Mike Martin z Newcastle University Business School. Wszystkie zespoły opracowały szkicowe modele Living Labs nad którymi pracują, nasz zespół również przedstawił taki schemat, który zostanie przeanalizowany przez prof. Mike’a Martina.

Ważnymi elementami wizyty w Anglii było również omówienie i opracowanie planu dalszych działań w obszarach WP3, WP6, WP7, WP8. Rada do Spraw Innowacji odbyła spotkanie dotyczące kluczowych dla całego zespołu projektu COSiE.

Oprócz oficjalnej części spotkań, wykładów i warsztatów, wyjazd owocował w wiele konstruktywnych rozmów z członkami grup z innych krajów. Wymiana doświadczeń jest bardzo ważna w tak innowacyjnym projekcie.

Niebawem powinien pojawić się filmik ze spotkania w Newcastle, opracowywany przez zespół z Finlandii, postaramy się umieści go na naszej stronie internetowej.

Międzynarodowe spotkanie zespołów w Newcastle

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *