Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu

12 kwietnia w Urzędzie Miejskim na wniosek Wydziału Zdrowia UMW, zostało zorganizowane spotkanie w sprawie projektu. Wcześniej informacje na ten temat zostały złożone na ręce Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Pana Jacka Sytryka.

Zaproszenie dotyczyło współudziału i partnerstwa w europejskim projekcie finansowanym z programu H2020 „Współtworzenie usług publicznych w Europie CoSIE„. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim 12.04.2018 r. Uczestniczyli w nim : Anna Janus reprezentująca UWr, Jerzy Lech, Marek Ferenc reprezentujący FAS. Ze strony UM, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Joanna Nyczak, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Pani Dorota Feliks, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Józefiak-Materna.

Celem spotkania było uszczegółowienie założeń, celów i rezultatów projektu oraz wspólne zakreślenie sposobów współpracy. Uniwersytet i Fundacja zaprezentowali szczegółowe oczekiwania, dotyczące współpracy z Urzędem Miasta. Ustalono, że osobą kontaktową ze strony Urzędu Miasta będzie dyrektor Wydziału Zdrowia, Pani Joanna Nyczak. Ustalono, że wszelkie informacje, zaproszenia na warsztaty bądź inne wydarzenia, były zgłaszane do Urzędu co najmniej na 3 tygodnie przed danym terminem. Uzgodniono, że informacje będą skondensowane i tak przygotowane, aby Wydział Zdrowia nie musiał tłumaczyć bądź uzasadniać dodatkowo o co chodzi, przekazując dalej informacje.

Ustalono również , że dystrybutorem zaproszeń, informacji i kontaktów będzie Fundacja Aktywny Senior. Kontakt korespondencyjny i wymiany informacji będzie odbywał się poprzez hasło „Laboratorium Popowice„. Urząd Miejski potwierdził, że powstanie specjalny zespół do współpracy przy tym projekcie, złożony z przedstawicieli różnych wydziałów i podmiotów Urzędu.

Oznajmiono nam, że w trakcie realizacji projektu CoSIE raczej nie będą możliwe korekty do Strategii Wrocław 2030. Natomiast będzie można wnosić rekomendacje bądź sugestie do „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Wrocławia na lata 2017–2030”.

Ustalono też , że wszelkie wypracowane i otrzymywane od partnerów konsorcjum materiały, informacje czy rekomendacje, będą znajdowały się na stronie projektu www.propolab.f-as.pl, zaś Urząd będzie o tym informowany.

Spotkanie w Urzędzie Miejskim

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *