W spotkaniu wzięli udział m.in. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski, wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc. Biuro
Rozwoju Wrocławia reprezentowała Paulina Jędrzejczyk, a Departament Strategii i Rozwoju Miasta UM Wrocławia, z-ca dyrektora Łukasz Medeksza.
Obecni byli prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „POPOWICE” Mirosław Miciak oraz wiceprezes Zarządu – Bogdan Słowik. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław reprezentował Łukasz Maślanka, firmę Vantage Development – Katarzyna Szydłowska-Biskup, a Stowarzyszenie Moje Popo – Daniel Kozłowski, jego wiceprzewodniczący.

Zespół projektowy Laboratorium Popowic reprezentowali na spotkaniu: prof. Aldona Wiktorska-Święcka, dr Anna Janus, Paweł Timler oraz Marek Ferenc, Jerzy Lech, Konrad Postawa i Tomasz Kapłon z Fundacji Aktywny Senior.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele organów samorządowych SMLW Popowice: przewodnicząca Rady Nadzorczej Grażyna Przychodzińska,
wiceprzewodnicząca Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 Anna Brzezińska oraz wiceprzewodniczący Rady Zespołu Nieruchomości nr 2 Józef Bidziński. W imieniu Związku Miast Polskich obecny był na spotkaniu Grzegorz Roman.

Przybyłych gości powitała prof .Aldona Wiktorska-Święcka, kierownik projektu Laboratorium Popowice oraz Mirosław Miciak, prezes Zarządu SMLW
POPOWICE. Na początku spotkania przybyli goście obejrzeli film samym projekcie CoSIE i co-hausingu czyli mieszkalnictwie senioralnym. O zadaniach naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego mówił jego Rektor prof. Adam Jezierski. Głos zabrał także wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenc. Współtworzenie usług publicznych przedstawiła Anna Miśniakiewicz, członek zespołu projektowego Laboratorium Popowice.

Następnie wszyscy obecni na spotkaniu obejrzeli kolejny krótki film, poświęcony Popo Centrum czyli Sąsiedzkiemu Miejscu Spotkań na Popowicach.
Anna Janus, członek uniwersyteckiej części zespołu projektowego omówiła kierunki działań projektu, wynikające z zaleceń unijnych. Paweł Timler mówił o dostępności usług, oraz o badaniach ankietowych, jakie przeprowadzono na Popowicach. Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „POPOWICE” Mirosław Miciak przedstawił działalność społeczno-kulturalną, kreowaną przez spółdzielnię.

Całość spotkania podsumowała prof. Aldona Wiktorska-Święcka. Przypomniała początki dialogu między spółdzielnią a Gminą, przedstawiła też systemowy projekt Urzędu Miejskiego – Centra Aktywności Lokalnej.

Spotkanie Policy Round Table

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *