Warsztaty - Design Thinking 1

Streszczenie: Warsztaty Design Thinking, były kolejnym wydarzeniem – po Spotkaniu Otwarte Popowice i Warsztatach Commmunity Reporter – w ramach unijnego projektu Laboratorium Popowice.

W ramach tego projektu zorganizowane zostały warsztaty badawczo-projektowe. Miały one miejsce 15 listopada w godz.9.00-12.30 w Klubie Osiedlowym „Tęcza” na Popowicach. Warsztaty prowadziła Anna Janus i Anna Miśniakiewicz z zespołu projektowego Laboratorium Popowice. Wzięła w nich udział grupa 13 osób, mieszkańców Popowic.

Warsztaty dotyczyły komunikacji miedzy samymi mieszkańcami, a także między nimi i instytucjami na osiedlu. Zastosowanie metody Design Thinking, pozwoliło na zdefiniowanie problemu przez uczestników. Kolejne etapy warsztatów, polegały na wspólnym omawianiu i wypełnianiu przygotowanych plansz. Zaczęto od zdefiniowania problemu, określenia wartości użytkownika, uświadomienie wyzwań projektowych. Doprowadziło to do wspólnego doprecyzowania takich elementów, jak oddolny system komunikacji, bezpieczeństwo, wyjście do unijnych osób, dzielnie się z innymi swoimi opiniami, pomysłami, itp.

Doprecyzowanie projektu

Sformułowane zostały w trakcie warsztatów cele tych warsztatów, a więc system komunikacji sąsiedzkiej, jak też większa aktywizacja międzysąsiedzka. Istotnym była również -głośno wyrażona – świadomość ryzyka, jakie towarzyszy projektowi. Są to m.in. bierność ludzi i instytucji, niezrozumienie i zniechęcenie.

Warsztaty Design Thinking – odsłona pierwsza

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *