Spotkanie w Tęczy

W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Oleksiak z WSW, Maciej Szabatowski i Daniel Kozłowski ze Stowarzyszenia Mojego PoPo, Anna Miśniakiewicz Konrad Postawa, Tomasz Kapłon, Jerzy Lech, Marek Ferenc – z Fundacji Aktywny Senior oraz Eleonora Maras z Klubu Tęcza.

W trakcie spotkania Anna Miśniakiewicz przedstawiła założenia projektu Laboratorium Popowice. Przypomniała dobre przyjęcie prototypu Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań 1.0 na Czerwcowym Festynie U Oblatów.

Przedstawiła ona także zarys działań związanych z SMS 2.0 czyli instalacją, którą wykonają w lipcu studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W dyskusji głos zabrali Maciej Szabatowski i Daniel Kozłowski z Mojego Popo. Deklarowali oni wsparcie inicjatywy, która będzie międzypokoleniowa. Marek Ferenc przypomniał, iż rezultaty działań przekazywane są na bieżąco Gminie Wrocław. O uwarunkowaniach i przeszkodach w działaniu, mówił Krzysztof Oleksiak z Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców. W razie powstania SMS Popowice, Stowarzyszenie zorganizuje tam gry terenowe dla dzieci.

Podczas spotkania swój udział w „obudowaniu” tego miejsca zgłosiła również Eleonora Maras, kierująca Klubem Tęcza. Wszyscy obecni z aplauzem przyjęli nową nazwę tego miejsca czyli PopoCentrun- Sąsiedzkie Miejsce Spotkań.

Spotkanie w Tęczy

Perspektywy współpracy

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *