Spotkanie z dnia 19.06.2018

Spotkanie odbyło się 19 czerwca 2018 roku przy pl. Dominikańskim 6, (budynek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego WCRS).

Było to spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Aktywny Senior z zespołem roboczym Urzędu Miejskiego Wrocławia. W skład tego zespołu wchodzili pracownicy Urzędu Miejskiego, jego wydziałów i jednostek organizacyjnych: Biura Rozwoju Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Zieleni Miejskiej, Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, Departamentu Spraw Społecznych.

Celem spotkania było wypracowanie wizji Laboratorium ProPoLab oraz ustalenie warunków brzegowych wzajemnej współpracy. W trakcie spotkania prof. dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka przedstawiła założenia i genezę projektu, jego cele oraz metodologię, przyjętą podczas realizacji. Kwestię przeprowadzenia warsztatów przyszłościowych omówiła dr Anna Janus. Po podsumowaniu wizji i misji projektu, nastąpiło ustalenie warunków dalszej współpracy. W rezultacie tego spotkania zostały wypracowane następujące kwestie: ustalono zasoby i możliwości realizacji założeń Laboratorium, sporządzono oczekiwania we wzajemnej współpracy oraz realizację poszczególnych założeń projektu.

Spotkanie z interesariuszami w WCRS

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *