W pierwszej części spotkania koordynator Sieci CAL Joanna Warecka z Żółtego Parasola, przedstawiła informacje o tej Sieci. Powiedziała ona m.in.:

„Chciałabym w kilku słowach wyjaśnić obecną sytuację związaną z grupą branżową CAL (dalej : SCAL Wrocław) i poprosić Was o pomoc w zbieraniu
danych. Ponieważ Centra Aktywności Lokalnej oraz inne organizacje o podobnym charakterze, zrzeszone w Sieci CAL Wrocław, stanowią ważny element przygotowań miasta na kryzys, związany z rozprzestrzenianiem się wiadomej zarazy, zostałam jako liderka tej grupy branżowej zaproszona do współpracy z przedstawicielami DSS, WSS, WCRS i MOPS, przy tworzeniu sieci pomocowych dla mieszkańców”.

W dalszej części wypowiedzi Joanna Warecka podkreśliła potrzebę i dużą przydatność Sieci CAL, zwłaszcza w warunkach kryzysowych. Przedstawiła też
ankietę, dzięki której możliwe będzie zebranie informacji od wrocławskich organizacji, które chciałyby wesprzeć działania pomocowe dla mieszkańców Wrocławia.

W drugiej części wideokonferencji uczestniczyło 15 przedstawicieli wrocławskich CAL. Omówiono następujące tematy: utworzenie grupy na FB,
wstępny raport dla prezydenta o działaniach CAL-i, utworzenie dzięki aktywności CAL bardzo „krótkiej ścieżki" kontaktów urząd – NGO. Te kwestie mogą być inspiracjami do działań na Popowicach. Może to również czas lepszej współpracy z organami SMLW Popowice?

W trakcie tej wideokonferencji jej uczestnicy potwierdzili, że wdrażanie modelu CAL w obecnej sytuacji przybrało niespodziewanie dużą skalę. Wskazali
też, że sieć CAL spełnia oczekiwane na ten czas zadania– pomaga mieszkańcom. Natomiast lokalni liderzy i osoby łączące społeczności lokalne, stają na wysokości swoich zadań.

Członkowie zespołu FAS, po tym spotkaniu przekazali organizacjom pozarządowym na Popowicach, informację o pozytywnych działaniach sieci
CAL. Zachęcili te organizacje do współpracy w ramach sieci i do dalszej pracy nad tworzeniem CAL-u w oparciu o ideę Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań – PoPo Centrum.

Spotkanie online przedstawicieli Centrów Aktywności Lokalnej

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *