Reporterzy społeczni

W spotkaniu uczestniczyli Reporterzy Społeczni – Felicja Waltoś, Marianna Jaje, Grażyna Żabińska-Olszańska, członkowie Fundacji Aktywny Senior Tomasz Kapłon, Jerzy Lech, Marek Ferenc, Witold Zarówny oraz 3 osoby w charakterze obserwatorów.

W trakcie spotkania poruszono zagadnienia określone w agendzie, Było to omówienie pisma – odpowiedzi Rady Nadzorczej SM Popowice, na pismo Fundacji Aktywny Senior, w sprawie terenu na cele społeczne. Marek Ferenc poinformował o tym, że Władysław Kluczewski, mieszkaniec Popowic złożył wniosek do WBO 2019 o nazwie „Monument 17 południka”. Warto ten projekt weprzeć w głosowaniu na jesień.

Omówiono nowe działania jakie stoją przed Reporterami Społecznymi. Są to m.in. Wrocławska Karta Seniora (WKS), ankieta dotycząca udziału w projekcie oraz zapisy nowych, chętnych osób do działań na osiedlu w ramach projektu i w ramach akcji Wrocławska Karta Seniora. Rozmawiano też o „oznakowaniu” RS. Zostały przegotowane propozycje formularza zgody i woli zgody. To ostatnie w formie propozycji zawieszek na szyję, (projekty w załączeniu.

Ustalono, że konieczne jest określenie „specjalizacji” dla poszczególnych RS, aby było im łatwiej nawiązywać rozmowy i tworzyć nagrania. W trakcie dyskusji duże zainteresowanie wywołał temat potrzeby miejsca spotkań, które wstępnie nazwaliśmy SMS ) Sąsiedzkie Miejsce Spotkań). Uznano także , że istnieje potrzeba zorganizowania kampanii edukacyjnej przed tegorocznymi wyborami do organów Spółdzielni. Na taka potrzebę wskazuje przewijający się w dyskusji, a także w rozmowach sąsiedzkich, ogromny brak wiedzy o funkcjonowaniu spółdzielni, jej organów samorządowych, a także brak znajomości statutu. Mieszkańcy oczekują więcej wiedzy na ten temat. Kolejne szkolenie w ramach projektu Laboratorium Popowice, zaplanowano na dzień 15 lutego br. w Klubie Tęcza.

Spotkanie z Reporterami Społecznymi

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *