Spotkanie w Bolonii

W ciągu trzech dni w spotkaniach na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bolonii, uczestniczyli przedstawiciele zespołów z wszystkich krajów partnerskich: z Włoch, Węgier, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Anglii, Holandii, Estonii oraz Polski.

W skład polskiego zespołu wchodziło trzech członków zespołu uniwersyteckiego – Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus oraz Mariusz Dybał – z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawiciel Fundacji Aktywny Senior – Anna Miśniakiewicz.

Podczas spotkania dokonano podsumowania pierwszego roku działalności w ramach projektu CoSIE. Podsumowanie to zostało przygotowane przez liderów poszczególnych pakietów projektowych i zaprezentowane przed zewnętrzną Komisją Unijną. Dokonała ona oceny dotychczasowych działań oraz przedstawiła swoje oczekiwania wobec wyników. Wnioski ze spotkania przeglądowego, zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom spotkania w Bolonii. Dyskutowano nad możliwościami zaimplementowania uwag komisji do projektu oraz nad planem przyszłych działań – wymaganych do ukończenia w roku 2019.

Poszczególne kraje znajdują się w różnych falach projektów, które mają uczyć się nawzajem i tak fala B uczy się od fali A, natomiast fala C (do której należy nasz zespół) uczy się od fali A oraz B. W Bolonii swoimi doświadczeniami dzieliły się zespołu z grupy B (Węgry, Hiszpania, Estonia), które rozpoczęły swoje badania oraz tzw. Żywe Laboratorium w październiku 2018 roku. Tak więc, zespoły te zaprezentowały wyniki swojej dotychczasowej pracy oraz modele, jakie udało się opracować na podstawie tych działań. Szybka wymiana doświadczeń pozwoliła na zapoznanie się z sukcesami i problemami innych zespół. Następnie grupy projektowe z fali C (Finlandia, Holandia oraz Polska) zaprezentowały swoje dotychczasowe działania w ramach programu pilotażowego. Nasz zespół reprezentowała Anna Janus z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Anna Miśniakiewicz z Fundacji Aktywny Senior. Panie przedstawiły naukowy model procesu, jakim kieruje się program pilotażowy oraz koncepcję powiązań poszczególnych osób i jednostek w projektowanej usłudze.

Ponadto przedstawiono część działań, odbywających się w ramach Laboratorium Popowice oraz stronę internetową ProPoLab. Kolejną częścią spotkania były warsztaty prowadzone w mniejszych grupach. Pierwszy warsztat poprowadzony przez Hayley Throwbridge, dotyczył Raportowania Społecznego, naszych planów wobec tego ruchu, możliwości oraz opcji współpracy z Brytyjskim Stowarzyszeniem People’s Voice Media. Drugi warsztat dotyczył tworzenia modelów Żywego Laboratorium (Living Lab), został on poprowadzony przez Mike’a Martina.

Ostatni dzień dotyczył ogólnego podejścia do współtworzenia. Odbyło się seminarium z uczestnictwem zaproszonych gości – Taco Brandsen (Dabour University) oraz Jari Stenvall (Tampere University) – którzy specjalizują się w badaniach, dotyczących co-creation oraz co-production. Seminarium poprowadził Riccardo Prandini (University od Bologna). Następnie odbyła się debata w formule okrągłego stołu, poprowadzona przez kilku liderów projektu CoSIE. Naukowe podejście do kwestii współtworzenia jest kluczowe w opracowywaniu planów działań Laboratorium Popowice, które obecnie tworzymy.

W kameralnych grupach warsztatowych zastanawiano się jak można zaprezentować proces współtworzenia, aby był on zrozumiały i adaptowalny w różnych przypadkach i przez różne zespoły. Jednym z pomysłów na przedstawienie procesu co-creation był poradnik krok po kroku tworzenia własnego procesu projektowego. Dyskutowano również nad wersją elektroniczną szkolenia/poradnika, która byłaby dostępna dla szerokiego grona odbiorców dzięki publikacji w Internecie.

Oprócz oficjalnej części spotkań, wykładów i warsztatów, wyjazd zaowocował wieloma konstruktywnymi rozmowami z członkami grup z innych krajów. Wymiana doświadczeń jest bardzo ważna w tak innowacyjnym projekcie.

Międzynarodowe spotkanie zespołów w Bolonii

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *