Spotkanie 12.06.2019

W spotkaniu udział wzięli Anna Miśniakiewicz, Felicja Waltoś, Zofia Bicz, Marek Ferenc, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon. W trakcie spotkania Anna Miśniakiewicz omówiła dalsze działania, podejmowane na osiedlu. Wskazała na analizy, przygotowane dla instytucji zewnętrznych, po to, by doprowadzić wraz z Reporterami Społecznymi, do stworzenia Centrum Aktywności Lokalnej, a w wypadku Popowic zdefiniowanego już przez mieszkańców, SMS –Sąsiedzkiego Miejsca Spotkań.

W dyskusji m.in. Jerzy Lech podkreślił, że uczą się wszyscy, zarówno uczestnicy projektu, urzędnicy miejscy, jak i interesariusze. Dalsze kroki projektu to skupienie się na przygotowaniu instalacji, zaprojektowanej i przygotowanej przez studentów w ramach tzw. Szkoły Letniej, jak również wykonanie analizy warsztatów Design Thinking. Instalacja byłaby montowana na terenie miejskim tuż koło kościoła NMP Królowej Pokoju na Popowicach.

Wspólne działania zespołu projektowego, Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców, Stowarzyszenia Moje Popo, Parafii NMP Królowej Pokoju na Popowicach doprowadzi z pewnością do powstania SMS na Popowicach.

Spotkanie Reporterów Społecznych – 12.06.2019

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *