Tallin - 14-15.06.2019

W dwudniowych spotkaniach na Wydziale Zarządzania, Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Tallinie, uczestniczyli przedstawiciele zespołów z wszystkich krajów partnerskich: z Włoch, Węgier, Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Anglii, Holandii, Estonii oraz Polski. W skład polskiego zespołu wchodziło dwóch członków zespołu uniwersyteckiego – Anna Janus oraz Mariusz Dybał – z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawiciel Fundacji Aktywny Senior – Anna Miśniakiewicz.

Podczas spotkań odbyło się wiele intensywnych warsztatów oraz debat dotyczących procesu współtworzenia i powstających na jego bazie modeli teoretycznych. Wspólnie starano się odpowiedzieć na pytania, dotyczące zawiłości procesu współtworzenia, jak i określić jego pozytywne i negatywne aspekty. Zarówno z poziomu teoretycznego, jak i odnoszącego się do praktyki w ramach programów pilotażowych.

Przedyskutowano również możliwości wykorzystania systemu otwartych danych na rzecz współtworzenia i wykorzystania w projekcie CoSIE. Podsumowaniem debat pierwszego dnia, było zebranie najważniejszych kwestii i sporządzenie na ich podstawie krytycznych refleksji.

Zastanawiano się także nad elementami, które zadziałały w programach pilotażowych jak również nad tymi, które się nie udały. Pracowano również warsztatowo w grupach zespołów narodowych w celu ustalenia i wskazania najważniejszych działań, jakie odbyły się w ramach programu pilotażowego.

Starano się wskazać wszystkie szczegóły tych działań, ich rodzaj, cel, sposób organizacji i prowadzenia, osiągnięte wartości, kluczowe wnioski i wartości dla pilota oraz problemy i bariery. Zestawienia te, nie tylko dały uczestnikom lepszy pogląd na już wykonane działania w ramach Laboratorium Popowice. Również wskazały, z jakimi problemami zmagają się partnerzy z innych krajów, jakie działania sprawdzają się u nich najlepiej i jak organizują swoja pracę. Opracowany został również schemat innowacji, jakie zaistniały do tej pory w projekcie, bazując na modelu który został opracowany przez partnerów z Finlandii.

Drugi dzień spotkania dotyczył Żywych Laboratoriów, opracowanych przez naukowców z Newcastle modeli teoretycznych i ich implementacji do poszczególnych grup pilotów. Część ta zawierała zarówno teorię, debatę, jak i praktykę. W zespołach narodowych dokonywano konstrukcji wielowarstwowego modelu Żywego Laboratorium.

Na koniec spotkania nastąpiło podsumowanie przez gościa z Finlandii – Tarja Vuorinen z Departamentu Zarządzania Miasta Turku w Finlandii. Była ona niezależnym obserwatorem całego dwudniowego spotkania. Ogólna ocena działań w ramach projektu CoSIE była pozytywna, wskazano również możliwości rozwinięcia projektu na rzecz jego ulepszenia.

Organizatorem spotkania był Uniwersytet w Tallinie, spotkanie prowadzili głównie przedstawiciele partnera z Wielkiej Brytanii (Hayley Throwbridge oraz Rob Willson) oraz zarządzający projektem partnerzy z Finlandii.

Oprócz oficjalnej części spotkań, wykładów i warsztatów, wyjazd zaowocował w wiele konstruktywnych rozmów z członkami grup z innych krajów. Wymiana doświadczeń jest bardzo ważna w tak innowacyjnym projekcie.

Project meeting w Tallinie

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *