IX Kongres Regionów

W tym bardzo ważonym wydarzeniu jakim jest coroczny Kongres Regionów uczestniczyli także nasi przedstawiciele – z zespołu projektowego „Laboratorium Popowice”. Interesowaliśmy się zwłaszcza blokiem tematycznym – „Przyjazna przestrzeń”. Pierwszym tematem z tego bloku była „Rewitalizacja, gentryfikacja”. Przedstawiano różne rozwiązania z różnych miast Polski, które mogą doskonale służyć jako dobre praktyki i być uwzględnianie przy projektowaniu „Laboratorium Popowice”.

Poza prezentacjami, które obiecano nam dosłać, przeprowadziliśmy n m.in. rozmowy i nawiązaliśmy współpracę z Panią Katarzyną Ziemann z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni www.lis.gdynia.pl, z Joanną Erbel z Fundacji Blisko z Warszawy www.fundacjablisko.pl, z Aldo Vargas-Tetmajer koordynatorem Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT w Związku Miast Polskich. Nadzoruje on działania polskich partnerów projektów URBACT, zajmuje się promocją naborów i dokonań sieci projektowych URBACT.

Bardzo ciekawą prezentację przedstawił arch. Bartosz Zimny p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Zieleni Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi. Jej tytuł to „Woonerf – ulice przyjazne mieszkańcom”. Tematem panelu były m.in. kwestie jak planować rozwój miasta, by nie pominąć żadnej grupy dochodowej i zapobiec wykluczeniu społecznemu? Jak rewitalizować zaniedbane zasoby mieszkaniowe, aby zachęcić mieszkańców do dbania o nie? Jak ożywiać ważne, a zaniedbane dotąd ulice i place, by przyciągały lokalny handel i współtworzyły lokalną społeczność? W drugim dniu Kongresu panel „Miasto bez wysp” a w nim nowe trendy w rozwoju miast przez łączenie funkcji – biurowych, handlowych, mieszkalnych i rekreacyjnych.

IX Kongres Regionów IX Kongres Regionów IX Kongres Regionów

To były bardzo insertujące rozmowy, spotkania i dyskusje. Mogliśmy zorientować się, jakie są problemy w tendencjach rozwojowych miast, sposoby ich rozwiązywania. Z pewnością przydadzą się w naszym projekcie.

Relacja z IX Kongresu Regionów

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *