Wnioski z naszej kilkuletniej pracy posłużą nie tylko Komisji Europejskiej dla której opracowaliśmy szereg materiałów. Lokalnie opracowaliśmy w języku polskim dwie publikacje: monografię naukową oraz poradnik dla praktyków. Stanowią one esencję naszych działań w ramach ProPoLab.

Przekazujemy te materiały szerokiemu gronu odbiorców, zainteresowanych tematyką oraz naszym interesariuszom. Dlatego nie mogło w tym gronie zabraknąć głównego interesariusza projektu, jakim jest miasto Wrocław. 14 lipca br. mieliśmy możliwość spotkać się z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem oraz Dyrektorami Departamentów – Dorotą Feliks, Joanną Nyczak, Bartłomiejem Świerczewskim, aby przedstawić wnioski z projektu. Podczas spotkania przedstawiliśmy zarys tematyki, w której działaliśmy, założenia i cele projektu CoSIE. Przedstawiliśmy jego wpisanie się w europejskie polityki usług publicznych.

Opowiedzieliśmy również o programie pilotażowym, który prowadzony był na Popowicach i najważniejszych odkryciach w jego ramach. Podzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami i wnioskami. Omówiliśmy dalsze plany działania oraz współpracy zarówno w rozpowszechnianiu koncepcji współtworzenia jak i przy kolejnych projektach (Przedsiębiorczość 60+ oraz Dostępne Osiedla).

Dyskutowaliśmy o lokalnych kontekstach współtworzenia i specyfice miasta Wrocławia, o tym jak nasz projekt wpłynął na otoczenie i jak jeszcze może oddziaływać. Mamy nadzieję, że pomimo oficjalnego zakończenia projektu, nasze działania z najważniejszym interesariuszem będą kontynuowane.

Spotkanie z Prezydentem Wrocławia – Jackiem Sutrykiem

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *