W spotkaniu wzięli udział – Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

W pracy nad handbookiem, czyli podręcznikiem o tworzeniu usług społecznych oraz ewaluacją projektu, spotkanie to było kolejnym etapem. Anna
Miśniakiewicz poddała pod dyskusję kwestię partnerstwa i interesariuszy. Dyskutowane były także m.in. kwestie organizacyjne związane ze
zrealizowanym Spotkaniem Open Space. Zgłaszane były wnioski, jakie nasunęły się po tym spotkaniu. Konrad Postawa sugerował wcześniejsze wysyłanie informacji do interesariuszy przy organizowaniu tego typu imprez. Podobnie inni członkowie zespołu wskazywali na konieczność wcześniejszego wysyłania z wyprzedzeniem, informacji o planowanych spotkania, imprezach, itp.

Poruszono także kwestię informowania poprzez SMLW Popowice mieszkańców – członków spółdzielni, o planowanych imprezach, przy pomocy
tablic ogłoszeniowych tejże spółdzielni. Jerzy Lech poruszył kwestię interesariuszy czynnych w projekcie i tych, nie biorących w nim aktywnego udziału.

Podczas spotkania Anna Miśniakiewicz poddał pod dyskusję sprawę pytań , przewidzianych do rozmów-wywiadów z interesariuszami. Członkowie zespołu zgłaszali tu swoje uwagi i propozycje do tych pytań. Postulowali pytania otwarte, pozwalające interesariuszom rozwinięcie swoich odpowiedzi i szersze przedstawienie punktu widzenia.

Prace nad podręcznikiem o tworzeniu usług społecznych (handbookiem) są bardzo istotnym etapem pracy w projekcie Laboratorium Popowice, kolejnym krokiem milowym. Podręcznik ten będzie trwałym elementem, który pozostanie po projekcie. Ponadto sumuje on doświadczenia, działania i realizacje prowadzone w tym projekcie.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – Handbook – 21.05.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *