W spotkaniu wzięli udział – Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

Tym razem dyskutowany był przebieg spotkań, organizowanych przez zespół projektowy (Spotkania Otarte Popowice, Policy Round Table), a także kwestie kontaktów z interesariuszami, zarówno wcześniej przed spotkaniami (takimi jak powyższe), jaki po nich. Ważne jest tu więc ustalenie planu regularnych spotkań z interesariuszami oraz wcześniejszej działalności edukacyjnej w postaci np. krótkich spotkań on line.

W dyskusji m.in. Jerzy Lech zwracał uwagę na mało aktywny udział mieszkańców w Spotkaniu Otwarte Popowice, a Konrad Postawa odniósł się do
kwestii urzędników, pojawiających się na spotkaniach organizowanych przez zespół projektowych. Marek Ferenc sugerował wyciągnięcie wniosków organizacyjnych z poszczególnych spotkań i uwzględnienie ich w przyszłości.

Istotną była też – poruszana w dyskusji – kwestia ustalenia kanałów informacyjnych, przeznaczonych dla interesariuszy (Facebook, e-mail, Trello,
itp.). Przyczyni się to do wyrównania poziomu wiedzy uczestników spotkań poświęconych projektowi Laboratorium Popowice.

Podręcznik o tworzeniu usług społecznych – co podkreślił Marek Ferenc – sumuje cały projekt, więc będzie sumą wiedzy do której bezie można wracać.
Będzie on użyteczny dla wielu osób, organizacji i instytucji. Zatem w procesie ewaluacji projektu podręcznik ten ma bardzo duże znaczenie.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – Handbook – 26.05.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *