W spotkaniu wzięli udział – Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

W trakcie spotkania pracowano nad podręcznikiem o współtworzeniu usług publicznych. Anna Miśniakiewicz poddawało pod dyskusję kolejne części
podręcznika. Dyskutowane było m.in. pojęcie współtworzenie, czasem mylnie utożsamiane ze współpracą czy kooprodukcją, na co zwrócił uwagę Marek Ferenc.

Omawiane fragmenty podręcznika, dotyczyły m.in. działań związanych z Popo Centrum. Jerzy Lech zgłosił swoje uwagi, dotyczące opisu wydarzenia,
przygotowanego przez zespól projektowy podczas pikniku osiedlowego. Konrad Postawa, wskazała na dokładną numerację poszczególnych prototypów Popo Centrum. Pokazuje ona pewna etapowość w realizacji tego miejsca.

Przy okazji pracy nad tekstem, dyskutowano nad działaniami projektu, m.in. nad umiejscowieniem Popo Centrum i jego odbiorem wśród lokalnej
społeczności. Konrad Postawa zwrócił uwagę, na elementy nowości w projekcie, które były przyjmowane z pewna rezerwą przez mieszkańców. Wskazywał tez na akty wandalizmu Popo Centrum, sygnalizowane przez mieszkańców. Przypomniał politykę miasta, jeśli chodzi o Centra Aktywności
Lokalnej, sugerując zarazem oczekiwanie przez mieszkańców Popowic takiego miejsca, jak Popo Centrum.

Anna Miśniakiewicz zwróciła uwagę, na kwestie związane z pozalokalnym rozpowszechnianiem projektu, także na innych miejscach i imprezach (kongresy, sympozja, itp.).

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – Handbook – 29.05.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *