Spotkanie z dnia 05.04.2018

Celem spotkania było omówienie koncepcji i projektowania żywego Laboratorium Popowic, jako jednego z ważniejszego elementu działań realizowania projektu.

Udział wzięli: Anna Janus, reprezentująca Uniwersytet Wrocławski (UWr), Agata Bulicz, Jerzy Lech, Konrad Postawa i Marian Ferenc, reprezentujący Fundację Aktywny Senior (FAS).

Podczas spotkania podniesiono kwestię wspólnego omówienia wytycznych projektowych, warunków, ram projektu, podziału pracy, harmonogramów. Podkreślono po raz kolejny, że pierwsze spotkania z interesariuszami powinny być reprezentowane przez oba podmioty razem oraz wspólnie określone powinny być kamienie milowe projektu. Dlatego ustalono wstępnie, że od stycznia 2019 rusza Laboratorium. Docelowo zostanie przeszkolonych 200 osób z udokumentowaniem ich udziału i zdjęciami,

Ustalono, że grupa robocza Laboratorium będzie miała spotkania robocze, co 2 tygodnie, a graniczny termin wyznaczono do 30 kwietnia na przedstawienie jak ma funkcjonować Laboratorium. Uznano, ze powinien być zaprojektowany modelu współpracy pomiędzy podmiotami.

Konrad Postawa pokazał narzędzie do komunikacji Trello, działające podobnie jak w konsorcjum Basecamp. Ustalono, że pokaz jego funkcjonowania przygotuje na następne spotkanie. Przyjęto również propozycję, że pierwsze szkolenia warsztatów w przyszłości będą przeprowadzane z Radami Osiedla i Wrocławską Radą Seniorów. Chodzi o to aby „decydenci” wiedzieli jak będą wyglądały warsztaty z mieszkańcami i aby sami mogli wziąć udział w projektowaniu. Następne spotkanie całej grupy 20 kwietnia w Sektorze 3.

Notatkę sporządzili: M. Ferenc, J. Lech

Notatka projektowa z dnia 05.04.2018

Przeczytaj także: