W spotkaniu wzięli udział z Fundacji Aktywny Senior- Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

W trakcie spotkania Marek Ferenc poruszył kwestę ankiety oraz upowszechnienia działań projektu, zwłaszcza wśród członków JPMW Rady Osiedla Pilczyce-Koznów-Popowice oraz członków organów samorządowych SMLW Popowice. Powrócił także do kwestii materiałów o projekcie dla Gazety Senior. Anna Miśniakiewicz omówiła sprawę przygotowywanego poradnika (handbook) oraz materiałów do MOOC (Massive Open Online Courses – masowe otwarte kursy online). Jerzy Lech sugerował nagranie krótkich filmów – wypowiedzi interesariuszy projektu. Tomasz Kapłon wskazywał na możliwe do zastosowania sposoby dalszej współpracy ze spółdzielnią.

Dyskutowane były także w czasie spotkania, dotychczasowe i przyszłe formy i możliwości współpracy z SMLW Popowice. Podsumowano tu działania w tym zakresie oraz rozważano kontynuację współpracy także z organizacjami pozarządowym z Popowic, jak Moje Popo czy Fauna i Flora Popowic.

Spotkanie poświęcone było także stronie internetowej, modyfikowanej przez Annę Miśniakiewicz i Konrada Postawę. Konrad Postawa przedstawił i omówił nowy układ strony, wyjaśniając poszczególne zakładki. Poruszono sprawę archiwizacji materiałów zawartych na kartach Trello. Dotyczy
to karty CoSIE, karty FAS, Karty PoPo Centrum. Konrad Postawa jako informatyk obiecał zgłębienie i rozwiązanie tego tematu.

Podczas spotkania poruszono również kwestię mediów społecznościowych udziałowców projektu i współpracy z nimi w tym zakresie. Dotyczy to zarówno Parafii NMP Królowej Pokoju, jak i SMLW Popowice.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – 09.04.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *