Spotkanie projektowe 19.02.2019

W spotkaniu udział wzięli – z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego – Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Paweł Timler i Mariusz Dybał, z ramienia Fundacji Aktywny Senior – Anna Miśniakiewicz, Marek Ferenc, Jerzy Lech, Tomasz Kapłon, Konrad Postawa.

Spotkanie prowadziła Anna Janus, która przedstawiła agendę spotkania. Następnie Aldona Wiktorska Święcka omówiła spotkanie w Bolonii, w którym wzięły udział zespoły projektowe z państw, realizujących projekt CoSIE. Miało tam miejsce podsumowanie projektu po roku jego funkcjonowania oraz przedstawienie metodologii zarządzania projektem. W trakcie spotkania Aldona Wiktorska Święcka dokonała przeglądu poszczególnych pakietów, zwracając uwagę m.in. na brak grupy współtwórców Popowic, Zaakcentowała rolę, jaka odgrywają seniorzy w procesie współtworzenia projektu.

W dalszej części spotkania członkowie zespołu projektowego, przedstawiali swoje uwagi, co do pakietów projektu Laboratorium Popowice. I tak m.in. Paweł Timler przedstawił etapy realizacji ankiety, dla uczestników warsztatów. Anna Miśniakiewicz omówiła warsztaty dla Reporterów Społecznych w Klubie SM Popowice ‘Tęcza”. Marek Ferenc sugerował kontakt z budowniczymi osiedli senioralnych.

Sporo uwagi poświęcono też kwestiom pilotażowym projektu, jak również kwestii interesariuszy, ich strategiom oraz dotarciu do nich poprzez upowszechnianie projektu. Omawiane były także wstępne, ramowe założenia rewizyty w Polsce, we Wrocławiu, zespołów projektowych, które były na spotkaniu w Newcastle.

Poruszono również w trakcie spotkania kwestie Mikrograntów, jako elementu możliwego do zastosowania przy rekultywacji zieleni na Popowicach, po zakończeniu prac dociepleniowych.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Notatka projektowa z dnia 19.02.2019

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *