W spotkaniu wzięli udział Anna Miśniakiewicz, Jerzy Lech, Konrad Postawa, Marek Ferenc.

Dyskusja skupiała się na praktycznych aspektach podręcznika, na co zwrócił uwagę Konrad Postawa. Jerzy Lech sugerował, aby końcowe wnioski w
podręczniku były wnioskami doradczymi. Na potraktowanie podręcznika jako kompendium wiedzy dla organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowej, wskazywał Marek Ferenc. Przywołał on przykład Rządowego Programu Aktywności Osób Starszych.

Wszyscy zgodzili się z opinią, ze podsumowanie dotyczyć powinno tylko podręcznika o tworzeniu usług społecznych. Anna Miśniakiewicz proponowała, aby podsumowanie bazowało na krokach milowych projektu. Przypomniała ona, że zostały zebrane różnorakie dane, które posłużyły do kształtowania projektu. Wskazała też na element współtworzenia, który dotyczy wszystkich uczestników projektu. Nie tylko beneficjenci zgłaszają swoje potrzeby, ale także prowadzący projekt oraz interesariusze. Wszyscy oni są włączeni w proces co-creation.

Wnioski w podręczniku nie są tożsame z podsumowaniem całego projektu. Z tą sugestią Marek Ferenc zgodzili się uczestnicy spotkania. Podsumowanie projektu będzie zawierało znacznie szersze wnioski, dotyczące poszczególnych jego etapów.

Notatkę sporządził: T. Kapłon

Spotkanie online zespołu FAS – Handbook – 29.06.2020

Przeczytaj także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *