Spotkanie z dnia 10.05.2018

W spotkaniu ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczyli: Aldona Wiktorska-Święcka, Anna Janus, Mariusz Dybał, Paweł Timler. Z ramienia Fundacji Aktywny Senior – Agata Bulicz, Konrad Postawa, Tomasz Kapłon, Marek Ferenc. Spotkanie poświęcone było kwestiom komunikacyjnym zespołu projektowego i konsorcjum.

W trakcie spotkania dyskutowano nad kanałami informacji, z jakich powinni korzystać członkowie zespołu projektowego, uwzględniając oczekiwania lidera konsorcjum. W tej kwestii głos zabrali: Konrad Postawa , Paweł Timler, Mariusz Dybał, Aldona Wiktorska-Święcka. Ustalono, że głównym źródłem gromadzenia, przechowywania, przetwarzania a dalej rozpowszechniania informacji będzie strona projektu www.propolab.f-as.pl. Konrad Postawa zwrócił się do uczestników spotkania o dostarczanie informacji do powstającej strony internetowej. Jest to ważny element, ze względu na wyznaczony przez lidera projektu termin przygotowania strony. Zgodzono się, że formę bloga oczekiwanego przez lidera konsorcjum, spełniać będzie Facebook projektu.

Aldona Wiktorska-Święcka poinformowała, że dzięki wsparciu Marii Zawartko, członka Rady Nadzorczej SM Popowice, spotkała się z członkami tej Rady i nakreśliła im ideę projektu CoSIE. Przekazała także informacje o rozmowach z przedstawicielami pakietu rozpowszechniania, na temat nowego i szerszego podejścia do projektu w ramach całego konsorcjum. Tu dodała, że działania w ramach pakietów związanych z użytkowaniem i wykorzystywaniem mediów społecznościowych oraz wsparciem dla Laboratorium są jeszcze precyzowane na szczeblu konsorcjum.

W ramach pakietu, tzw. mapy drogowej omówiono otrzymaną z konsorcjum broszurę informacyjną, obrazującą ideę projektu. Anna Janus zobowiązała się do przygotowani polskiej wersji takiej broszury. Konrad Postawa zadeklarował, że stworzy jej cyfrową wersję w formie e-booka, na stronie internetowej projektu. W ramach pakietu rozpowszechniania ustalono podlinkowanie strony internetowej bezpośrednio do lidera konsorcjum oraz do Komisji Europejskiej.

Poruszono również kwestię uzupełnienia pakietu treści własności intelektualnej o nowe regulacje prawne RODO. Sugerowano, aby do tego pakietu treści własności intelektualnej opracował Uniwersytet Wrocławski. Zdaniem Marka Ferenca nie do końca określono komunikację obu podmiotów z interesariuszami. Wcześniej zakładano, że pierwsze spotkania z każdym interesariuszem będą reprezentowane przez przedstawicieli obu podmiotów równocześnie. Po to, aby dać wyraźny sygnał, iż są to równorzędne podmioty co do odpowiedzialności, jednak z wiodącą rolą merytoryczną Uniwersytetu.

Podczas spotkania 10 maja, poruszono także wiele kwestii organizacyjnych. I tak m.in. ustalono spotkanie przedstawicieli partnerów w dniu 24 maja w sprawie uzgodnień budżetów. Zgodzono się, że do każdego pakietu powinny być przydzielone określone osoby. Ma to nastąpić do następnego spotkania, 24 maja br. Rozważano taką opcję, że osoby odpowiedzialna za poszczególne pakiety, same korespondują z odpowiednimi partnerami konsorcjum poprzez Basecampa. Zastanawiano się nad utworzeniem macierzy, która zawierałaby połączenia wszystkich pakietów i grup zadaniowych.

Marek Ferenc przedstawił informację, że po miesięcznych negocjacjach z Krajowym Punktem Kontaktowym H2020 /KPK/ została uzgodniona treść umowy-zlecenia, jaką Fundacja Aktywny Senior będzie posługiwać się w stosunku do wszystkich osób, świadczących usługi na rzecz projektu CoSIE. Aldona Wiktorska-Święcka poinformowała, że będzie pilotować udział w Kongresie Regionów 2018 i promocji na nim projektu CoSIE Kolejne spotkanie całego zespołu projektowego CoSIE zaplanowano na 13 lipca.

Notatkę sporządził: M. Ferenc

Notatka projektowa z dnia 10.05.2018

Przeczytaj także: